Uppdrag: Gör centern till ett intressant parti

NYHETER

Valberedningen har visserligen inte haft sitt första sammanträde ännu.

Ändå förefaller Maud Olofsson ha dragit ifrån konkurrenten om partiledarposten i centern, Lena Ek.

I dag, 45 dagar före extrastämman där en ny ordförande ska utses, samlas centerns ledande kommunpolitiker till konferens i Västerås. Kommun-

dagarna är ett årligt evenemang och ett forum där parti-

ledaren normalt håller ett tongivande tal. Det ska tjäna som andlig inspiration för de kommunpolitiker som inte sällan är mer framgångsrika att värva röster än partiledaren själv.

I år saknas dock partiledare, Lennart Daléus kommer inte ens dit, och därför blir det heller inget tal. Däremot finns rika möjligheter att i korridorer och på hotellrum diskutera partiets hetaste fråga just nu - vem är kapabel att vända neråtspiralen?

Valberedningen har visserligen sitt första sammanträde först om två veckor. Ändå koncentreras intresset kring två kandidater:

Lena Ek, 43, riksdagsledamot, ekonomisk talesman och ord-

förande i Centerkvinnorna.

Maud Olofsson, 45, tidigare vice ordförande, tillförordnad partiledare och vd

för Hushållningssällskapet i Västerbotten.

Den bedömning som görs innan kampen ens formellt börjat är att Maud Olofsson har ett försprång framför Lena Ek. I den urgamla stridsfrågan om centern är ett borgerligt parti intar hon en mer traditionell hållning - sakfrågorna avgör - medan Lena Ek är en starkare förespråkare för en borgerlig fyrpartiregering.

Men centerns kris är inte bara en ledarkris. Den är framför allt en politisk kris. Centerns paradfrågor var länge decentralisering, lokalt beslutsfattande och ett ekologiskt hållbart samhälle.

I dag är det få som förknippar partiet med någonting särskilt. Det bara finns där precis som det gjort sedan 1913.

Att hitta partiets själ blir den viktigaste uppgiften för partiets 13:e ordförande. Oavsett om hon heter Maud eller Lena eller någonting annat.