Vanliga värktabletter ökar risk för missfall

Ökad risk ju längre kvinnan varit gravid

NYHETER

Vanliga värktabletter kan öka risken för missfall.

Risken ökar ju längre graviditeten framskrider hävdar ett danskt forskarlag i den medicinska tidskriften British medical journal.

– Det här är väldigt intressant och helt nytt. Vi kommer att utvärdera rönen med hjälp av experter, säger Arne Victor, gynekolog på Läkemedelsverket till Aftonbladets nätupplaga.

De danska forskarna har undersökt den påverkan som smärtstillande, antiinflammatoriska mediciner har på en graviditet. Speciellt undersöktes icke-steroida läkemedel som aspirin, ibuprofen, ketoprofen och naproxen, skriver BMJ.

Studien visade att medicinerna inte ökar risken för komplikationer vid förlossningen. Däremot löper kvinnor som tagit dem under graviditeten en större risk att få missfall.

Riskerna ökar ju längre en kvinna varit gravid.

Studerade 1462 kvinnor

De danska forskarna studerade 1462 gravida kvinnor som hade blivit ordinerade smärtstillande medicin allt ifrån en månad innan de blivit gravida fram till förlossningen.

Sedan jämfördes 4268 kvinnor som drabbats av missfall, av vilka 63 hade tagit värktabletter, och 29 750 kvinnor som hade haft en normal förlossning.

– Användandet av icke-steroida, antiinflammatoriska medel vid graviditet har ett klart samband med risker för missfall”, skriver doktor Gunnar Lauge Nielsen på danska Odder sjukhus i BMJ.

Han skriver också:

– Eftersom dessa preparat används flitigt skulle även en liten minskning i risken för komplikationer påverka folkhälsan markant”.

Läkemedelsverket har varnat

Svenska Läkemedelsverket har tidigare varnat för att icke-steroida läkemedel kan påverka fertiliteten:

- Därför kan det ligga något begravet här, sambandet finns sedan tidigare och det verkar vara en väletablerad forskargrupp, säger Mats Brännström, gynekolog på kvinnokliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Samtidigt betonas i studien att sambandet mellan missfall och värktabletter behöver undersökas ytterligare för att kunna slås fast.

– Det kan ha funnits andra riskfaktorer för missfall som gör att de tagit de här tabletterna, själva grunden för sjukdomen, säger Arne Victor.

Ska undersöka studien grundligt

Läkemedelsverket ska nu i samråd med experter undersöka studien grundligt och se vilka slutsatser som kan dras.

– Om det finns starka hållpunkter för en öka risk kommer det sannolikt att utmynna i att man skriver en varning i den information som följer med förpackningen, säger Arne Victor

Vid graviditeter används de icke-steroida preparaten för att lindra muskelvärk och feber. De är verksamma genom att hämma prostaglandin, en substans som signalerar smärta till hjärnan.

De skiljer sig från de steroida smärtstillande medicin som verkar genom att stävja immunsystemet.

Kan orsaka magsår

Aspirin och andra icke-steroida mediciner irriterar magslemhinnan och kan orsaka magsår. Tidigare har brittiska forskare sagt att ungefär 2000 dödsfall i Storbritannien under förra året hade ett samband med preparaten.

Annika Sohlander