Högstadium stängt i dag efter dödshot

125 elever tvingades stanna hemma

NYHETER

I dag stängdes Lidens skola utanför Sundsvall och samtliga 125 elever uppmanades stanna hemma.

På skolan har mindre än tio elever hotat, slagit och trakasserat övriga elever - därför kände sig skolans rektor Kjell Linde tvungen att agera:

– Konventionella metoder hjälper inte. Min avsikt är att markera hur allvarliga skolans proble är och att sätta fokus för elever, föräldrar och lärare, säger han till Aftonbladet nätupplaga.

Problemen på skolan några mil utanför Sundsvall har funnits under en längre tid. Varken kvarsittningar eller tillsägelser har haft någon effekt.

I stället har problemen trappats upp.

Bråk, dödshot, slagsmål och vanliga trakasserier har förekommit.

En liten grupp av elever har spottat snus, kallat andra för hora och tjockis. Lärarna har fått namn som djävla kärring och bögdjävul.

Sex polisanmälningar

Enligt Radio Västernorrland finns sex polisanmälningar i samband med skolan.

Under torsdagen blev problemen akuta, ingen undervisning kunde bedrivas längre. Några elever stannade hemma för att de mådde dåligt av miljön på skolan.

– Jag samlade alla elever i går och sa att läget var allvarligt. De fick specialuppgifter av mig och jag skickade med ett brev till alla föräldrar. Tills på måndag ska varje elev tillsammans med sin förälder komma med förslag på hur problemen på skolan kan lösas, säger Kjell Linde.

”Samma sak på måndag”

Men vissa av eleverna är skeptiska:

– De kom inte fram till något på mötet som hölls under fredagen. Vi får väl se hur det blir på måndag, det lär väl bli samma sak, säger Robin Gröning, elev på skolan.

Vad orsaken till motsättningarna är kan inte Kjell Linde svara på:

-. Bara att det inte har med mobbning att göra, det handlar om relationsproblem.

Problemen har inte startat i skolan utan oftast är det någon detalj som varit anledning till oroligheterna. Varje måndag har två, tre elever stått och väntat på mig för att berätta om något bråk som varit, säger Kjell Linde.

Olagligt skicka hem elever?

Skolverkets chefsjurist Göte Appelberg riktar kritik mot åtgärden att skicka hem samtliga elever som han menar kan vara olaglig. Enligt skollagen har alla elever rätt att få undervisning och skolan skyldighet att tillhandahålla den, även om skolan är stängd.

– Lagligt eller inte lagligt . Nu har vi ett akut problem och om det är så att det är olagligt så tar jag itu med det problemet längre fram, säger Kjell Linde.

På måndag öppnar skolan igen som vanligt.

- Det har aldrig varit frågan om att stänga skolan någon längre tid. På måndag börjar vi igen och bearbetar förslagen, säger Kjell Linde.

Tror du verkligen att det löser era problem?

– Vi har två handlingslinjer och i den kortsiktiga ingår den här åtgärden. Mer långsiktigt vill vi skaffa resurser till skolan för att ha möjligheter för att bedriva samtalsgrupper där eleverna kan prata av sig, säger han.

Varför ska alla elever drabbas av att mindre än tio elever skapar problem?

–  En berättigad fråga men läget har trappats upp drastiskt under de senaste dagarna. Moralen och tonläget har försämrats och då måste vi göra något drastiskt.

Ingen skolkurator

Skolans ledning har kämpat länge för att få en skolkurator till förfogande. I dag finns endast en skolpsykolog i hela distriktet som främst är till lärarna.

Socialtjänsten och polisen på orten har varit kallade till skolan för att diskutera fram en lösning.

Rektor Kjell Linde ger sig inte innan problemen är lösta:

– Nu skördar vi frukterna från 90-talets nedskärningar. All kringpersonal har försvunnit från skolan, säger Kjell Linde.

Annika Sohlander