Anna Nicole riskerar åtal för mened

NYHETER

NEW YORK

När försvarsadvokaten krävde att Anna Nicole Smith skulle betala borgen blev hon rasande.

Hon stormade ut ur rättssalen.

Nu hotas hon av åtal för mened.

Såpoperarättegången om arvet efter hennes stenrike make J Howard II fortsätter. Howard dog 1995, 14 månader efter att ha gift sig med Anna Nicole Smith.

Den före detta modellen har redan av en federal domstol fått en fjärdedel av makens förmögenhet, 475 miljoner dollar.

Då förlorade hon intresset för att fortsätta delta i rättegången i Houston, Texas.

Åter i rätten - men motvilligt

De senaste dagarna har hon efter påtryckningar åter satt sig i vittnesbåset. Hon har blivit stämd av en av Howards söner, Pierce Marshall, 61, som anser att Anna Nicole på ett olagligt sätt fråntagit honom en rättmätig del av hans arv.

Anna Nicoles motdrag har varit att vittna att Pierce Marshall tänkte döda sin pappa och att han låtit förstöra dokument som visar att Marshall II tänkte ge hälften av sina tillgångar till Anna Nicole.

Trots upprepade varningar från domaren har hon fortsatt upprepa anklagelserna utan att presentera några bevis.

Anna Nicole riskerar nu åtal för mened. Domaren har begärt att en förundersökning mot henne ska inledas.

Men det som riktigt fick henne att ilskna till var när Pierce Marshalls advokat krävde att Anna Nicole skulle tvingas lägga en borgenssumma för att man skulle kunna vara säker på att hon infann sig för att fortsätta vittna när rättegången återupptas den 12 februari.

Försöker med olika metoder

Anna Nicole - som hela veckan ömsom snyftat, ömsom försökt charma domaren från vittnesbåset - rusade i vredesmod ut ur rättegångssalen.

Domaren avslog senare försvarets begäran om borgen.

Wolfgang Hansson