Fortsatt kyla kan ge elbrist på måndag

”Roterande bortkoppling” kan sättas in

NYHETER

GÖTEBORG

Svenska Kraftnät varnar för elbrist på måndag, om kylan håller i sig.

De flaggar gult för måndagsmorgonen. Det innebär "förhöjd risk för effektbrist". Nästa steg är rött läge: "varning för effektbrist".

Den så kallade effektreserven är förvarnad, vilket innebär att ett halvdussin kraftanläggningar kan startas med kort varsel om elförbrukningen blir mer än vad det vanliga systemet klarar av, uppger Göteborgs-Posten. Bland aggregaten finns oljekondensverk och gasturbiner.

- Vi går ut med den här informationen för att producenter, mäklare och leverantörer ska kunna förbereda sig för höjda elpriser, säger Mårten Norgren, informationschef för det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, till TT.

Många gånger reglerar elbristen sig själv, menar Norgren. Blir det ont om el kan priserna stiga vilket leder till att större företag och användare blir mer sparsamma med förbrukningen.

- De kanske går över till olja i värmepannorna i stället, säger han.

Lägre förbrukning

Fredagsmorgonens rekordförbrukning, den största elförbrukning som hittills uppmätts i Sverige, följdes av lägre förbrukning än väntat, med hänsyn till omständigheterna. Det berodde troligen på marknadskrafterna. Spotpriset på el var under den kritiska morgontimmen uppe i två kronor per kWh. Samma timme, ett dygn tidigare var spotpriset 0,20 kronor per kWh. Det återverkade på storkonsumenterna.

Svenska Kraftnät tror att flera stora industrier valde att dra ner på förbrukningen eller starta egen energiproduktion när elpriset var som högst. Enligt preliminära beräkningar var skillnaden mellan förväntad och faktisk elförbrukning 300-500 MW under fredagen.

Mildare väder

Det var i onsdags som hela landet drabbades av en köldknäpp som ökade elförbrukningen, berättar Lars Werner, meteorolog på SMHI. Natten till lördagen uppmättes temperaturer mellan minus 37 i Sälen och minus 6 på Öland. Men enligt SMHI kommer vädret att slå om till mildare i hela landet på måndagen.

Förutom effektreserven på 1 000 MW och elimport har Svenska Kraftnät ytterligare omkring 1 200 MW i den så kallade störningsreserven att tillgå vid extra svåra elstörningar, berättar Mårten Norgren. Vid allvarlig elbrist kan så kallad roterande bortkoppling av elström bli aktuell.

- Men det har aldrig tillämpats i Sverige och är mest anpassat för mycket allvarliga kriser eller krigssituationer, säger han.

TT