Sverige äter mindre kött

Nästan varannan tveksam till kött i Aftonbladets Sifo

NYHETER

Svenska folket äter allt mindre nötkött och fläsk.

Den senaste tidens debatt har lett till en 20-procentig minskning.

Och hela 41 procent uppger att de i dag är tveksamma till att äta nötkött och fläsk.

Det visar Aftonbladet/Sifos nya opinionsmätning.

Debatten om galna ko-sjukan och djurhållningen har börjat sätta sina spår i konsumenternas medvetande.

Reaktionen visar också att det handlar om kön mer än om ålder.

Männen äter fortfarande mer nötkött och fläsk än kvinnorna.

Tre av fyra män äter kött varje dag

75 procent av männen uppger att de äter kött var eller varannan dag jämfört med 62 procent av kvinnorna.

På frågan om galna ko-sjukan och djurhållningen gjort de tillfrågade mer tveksamma till att äta nötkött eller fläsk är skillnaden ännu större.

Bara 32 procent av männen, nästan var tredje man, uppger för Aftonbladet/Sifo att de är tveksamma medan så mycket som varannan kvinna – hela 49 procent – nu drar sig för detta.

Det har också direkt påverkat konsumtionen:

420 procent svarar att de i dag äter mindre nötkött och fläsk.

418 procent av männen har påverkats och dragit ner på köttinköpen mot 24 procent av kvinnorna.

4En man av hundra – och dubbelt så många kvinnor, två av hundra – har helt slutat äta nötkött och fläsk.

”Kvinnorna har reagerat starkare”

– Det här är definitivt en könsfråga mer än en åldersfråga. Åldern har inte så stor betydelse. Men kvinnorna har reagerat mycket starkare. Däremot har de inte sen agerat lika starkt som de reagerat, säger Ingemar Boklund, undersökningsledare på Sifo.

Åldersmässigt är gruppen 30–49 år den mest kött-

älskande.

Hela 80 procent svarar att de äter nötkött eller fläsk var eller varannan dag. Motsvarande siffra för ungdomsgruppen, 15–29 år är 68 procent. Bara 53 procent av dem över 65 år äter kött så ofta.

Störst minskning i storstäder

Efter alla larm på sistone är tveksamheten mest utbredd i Mellansverige och storstäderna, 46 respektive 51 procent.

Motsvarande siffror för norra och södra Sverige är betydligt lägre, 34 respektive 37 procent.

Personer i Mellansverige och storstäderna har dragit ner mer än dubbelt så mycket på sin nötkötts- och fläskkonsumtion som personer bosatta i framför allt norra Sverige.

Hur har då köttlarmet slagit bland de partitrogna?

Jo, framför allt miljöpartister och socialdemokrater har minskat sin konsumtion. 34 procent av dessa partiers anhängare svarar att de nu äter mindre nötkött och fläsk.

Centerpartister litar på köttet

Moderater och centerpartister är minst påverkade av debatten.

Bara 15 procent av moderaterna och 18 procent av centerpartisterna har blivit så tveksamma att det är mindre kött och fläsk på bordet.

Sifo intervjuade ett riksrepresentativt urval om 1 010 personer, från 15 år och uppåt, per telefon i torsdags.

Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM