Svenskar motståndare till homo-adoption

NYHETER

Homo-adoptioner - nej, tack!

I en sifo-undersökning är en majoritet av de

tillfrågade emot att homosexuella får adoptera barn.

Tidningen Göteborgs-Posten har tillsammans med Sifo frågat 1 000 svenskar vad de anser om homosexuella och adoptioner.

56 procent var emot att homosexuella föräldrar ska få adoptera, medan 31 procent var positiva. Frågan har varit omdiskuterad länge och i förra veckan presenterade Kommittén om barn i homosexuella familjer sin inställning till justitieminister Thomas Boström.

Kommittén föreslår att homosexuella ska få rätt att adoptera barn och att lesbiska ska få insemineras på sjukhus.

Men enligt Sifo ser svenska folket på adoptionsrätten med andra ögon.

Äldre herrar mest negativa

Och det är främst äldre svenska män som är negativa.

Oavsett ålder svarade mellan 60 och 70 procent av männen nej på frågan.

Kvinnor är av annan åsikt. Bara 30 procent av kvinnor i åldern 15-29 år svarade nej - men ju äldre kvinnorna är desto större är motståndet till homoadoptioner. Sex av tio kvinnor över 65 år svarade nej.

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist är inte förvånad över den nya Sifo-undersökningen. Andra undersökningar har tidigare visat samma sak.

- Men det är självklart bekymmersamt när så många är negativa. Å andra sidan får man som politiker aldrig reducera sig till att bara vara opinionsförmedlare, säger Lars Stjernkvist till Aftonbladets nättidning.

Att kvinnor är mer positivt inställda än män kan enligt honom bero på att kvinnor oftare ser kopplingar mellan jämställdhet och orättvisor.

- Jag tror att det bland kvinnor finns ett lite starkare stöd för frågor om lika rättigheter och att bekämpa diskriminering.

Någon information som riktas direkt till de negativa männen behövs inte, tycker Stjernkvist. Risken att det uppfattas fel och bara blir förnumstigt är uppenbar.

- Däremot kan det vara klokt att vända sig speciellt till männen och lyssna på varför de är så kritiska till en förändrad lagstiftning. I grunden är det en fråga om människosyn och syn på lika möjligheter.

I Sifoundersökningen har de svarande berättat om vilket parti de tillhör.

Sju av tio kd:are säger nej

Svaren visar att det är störst motstånd mot adoptioner från sympatisörer till kristdemokraterna där 69 procent är negativa.

Därefter kommer i centern, moderaterna och folkpartiet.

Kommittén bestod av ledamöter från de olika riksdagspartierna och olika barnexperter.

– Vi pekade på de risker som finns men det var som att hälla vatten på en gås, de ville ha igenom förslaget om att homosexuella får adoptera barn, säger Börje Svensson, psykoterapeut på Rädda Barnen och en av ledamöterna.

Svår situation för barnen

Han ser flera problem med att godkänna att barn från andra länder adopteras av homosexuella.

– Barn kommer från svåra omständigheter och borde få starta om med mamma och pappa, inte med att vara dubbelt annorlunda.

Han menar att det finns en skillnad mellan dessa barn och barn som redan finns i familjer med där den biologiska mamman eller pappan finns.

– Kommittén borde ha gjort en översyn av adoptionslagen istället för att sätta dessa motsättningar i fokus, säger Börje Svensson.

Inga-Lill Hagberg, Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM