Patienter fick smittat blod

Två fall på samma sjukhus på kort tid

NYHETER

Två cancerpatienter fick bakteriesmittat blod vid transfusioner.

En av patienterna, en äldre kvinna, drabbades av blodförgiftning.

- I det fallet fick patienten behandlas intensivt, säger chefläkare Ingemar Ihse vid Universitetssjukhuset i Lund.

Kvinnan, som är i 60-årsåldern, smittades i oktober förra året. Direkt efter det att transfusionen var klar fick hon frossa, hög feber, diarré och började kräkas.

Hon fördes till intensivvårdsavdelningen och blev bättre efter några dagar.

I december smittades en 18-årig man på samma sätt.

Även han fick frossa och feber efter en av blodtransfusionerna, men blev bättre efter några timmar.

"Det har inte handlagts fel"

- Det görs mycket noggranna kontroller av blodet för att se till att det inte finns några bakterier. Vi har utrett de här båda fallen mycket noga, och det har inte skett något fel vid handläggningen, säger chefläkare Ingemar Ihse.

Utredningarna gav heller inget svar på hur bakterierna kunde slinka igenom kontrollerna.

- Det är stafylokocker i båda fallen, men inte samma typ av stafylokocker. Det var inte heller samma personal vid de två tillfällena, så det är inte samma smittkälla, säger Ingemar Ihse.

Han tillägger att patienterna inte kommer att få några men.

Det är mycket ovanligt att patienter smittas vid transfusioner, men trots att de två fallen inträffade med relativt kort mellanrum har utredarna inte hittat något samband mellan smittorna.

Markus Lutteman