Sverige säkraste landet för barn

NYHETER

Barn dör oftare av skador än i sjukdomar.

Det är främst cykelolyckor och misshandel som är ett hot mot barn i i-länder.

Sverige toppar listan som världens säkraste land för barn.

Det är inte längre sjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken bland barn.

Det är istället trafiken och hemmet som blivit farliga platser för barn att vistas i, cykelolyckor och misshandel har nu blivit den vanligaste dödsorsaken.

Varje år dör mer än 20 000 barn under 15 år i olyckor i trafiken, av misshandel eller andra avsiktliga skador, drunkning, förgiftning, eldsvådor eller fall.

Lägst olycksrisk i Sverige

Men risken är lägst bland svenska barn att dö i olyckor, visar en rapport från FN:s barnfond Unicef.

Här är risken att dö i olyckor 5,2 fall per 100 000 barn, på andraplats ligger Storbritannien med 6,1 och därefter Italien 6,6 barn.

Mest riskfyllt är det för sydkoreanska barn där 25,6 barn dör per 100 000, följt av Mexico, Portugal och USA.

Unicef har sammanställt sin rapport enligt statistik från åren 1991 till 1995 från 29 OECD-länder, och de hävdar att mer än hälften av dödsfallen skulle kunna förebyggas.

Trafiken dödar flest

Barnen råkar mest ut för trafikolyckor med dödlig utgång, 41 procent av dödsfallen inträffar främst när barnen går eller cyklar i trafiken och inte när de själva är passagerare i ett fordon.

Drunkning är den andra vanligaste dödsorsaken med 15 procent, tätt följt av avsiktliga skador med 14 procent och till sju procent av eldsvådor.

En procent av barnen dör i skador av skjutvapen. dödsorsaken

Inga-Lill Hagberg