Säpoarkiv före 1950 kan bli offentliga

NYHETER

Säpos arkiv kan öppnas för allmänheten.

Då kan Sveriges agerande under andra världskriget äntligen klarläggas.

- Nu kan vi få veta mer om baltutlämningen och Sveriges relationer till Sovjet, säger hovrättslagman Hans Frennerud.

Frågetecken är fortfarande många om vad som hände i Sverige under andra världskriget.

Kritiken har varit stark om hur Sverige förhöll sig till den tyska nazismen under andra världskriget och till Förintelsen, bland annat vid den internationella Förintelsekonferensen som hölls i Stockholm i januari förra året.

I Säpos arkiv finns hundratals hyllmeter dokument om Sveriges agerande under andra världskriget.

Preskriptionstid på 70 år

I dag finns en preskriptionstid på 70 år på Säpos arkiv, i år blir dokument från 1931 offentliga.

- Det är viktigt att kunna öppna arkiven så länge som det finns folk som kan berätta, att helt enkelt få prata med de människor som omnämns och därför föreslår jag att dokumenten fram till 1950 blir offentliga, säger hovrättslagman Hans Frennerud som utrett frågan på regeringens uppdrag.

- Det finns mycket intressant för både forskare och allmänhet att ta de av i arkiven, bland annat om relationerna till Sovjet och västmakterna, om baltutlämningen och om Raoul Wallenberg.

Justitiedepartementet ska nu ta ställning till förslaget.

Om förslaget går igenom kan arkiven öppnas redan den 1 september i år.

Inga-Lill Hagberg