Kina säger nej till homosexuellas adoptioner

NYHETER

Kina kräver att ensamstående som vill adoptera barn ska lämna ett intyg på att de inte är homosexuella. För svenska heterosexuella ensamstående som vill adoptera barn kommer det att innebära mer krångel och bli dyrare.

- För vissa tror jag också att det kan kännas förnedrande att behöva intyga att man inte är homosexuell, säger Annika Grünewald, informationssekreterare vid Adoptionscentrum.

- Det är helt befängt. Jag tror att det kommer att leda till att många kommer att ljuga om sin sexuella läggning. Och det kan ju inte vara bra för någon, säger RFSL:s ordförande Anders Sellin.

Hur intyget ska se ut är inte helt klarlagt. På Adoptionscentrum hoppas man på att det ska räcka med att personen som vill adoptera intygar att han eller hon inte är homosexuell. För att ta reda på hur det ska se ut, kommer en delegation från Adoptionscentrum att resa till Kina. Klart är i alla fall att formulären för att ansöka om adoption måste göras om.

”Krångligare och dyrare"

- Det kommer att innebära för den som vill adoptera att det både blir krångligare och dyrare, säger Annika Grünewald.

I en utredning som Kommittén om barn i homosexuella familjer gjort, som lämnats till justitieminister Thomas Bodström, ingår ett förslag om att homosexuella par ska få prövas för internationella adoptioner av barn.

- Det är strålande. Äntligen kommer det som vi har kämpat för så länge, säger Anders Sellin.

Enligt Adoptionscentrum är förslaget något som går stick i stäv mot de barnexperter som uttalat sig i utredningen. Annika Grünewald menar att Sveriges anseende i barnrättsfrågor kan få sig en törn om lagförslaget går igenom.

- Barnets rätt till en mamma och pappa går som en röd tråd genom hela den svenska lagstiftningen och mot olika konventioner som Sverige skrivit under, som till exempel Barnrättskonventionen och Haagkonventionen. Det nya lagförslaget skulle innebära att alla barn i Sverige skulle ha rätt till en mamma och en pappa förutom barn som homosexuella adopterat, säger Annika Grünewald och fortsätter.

- Det är för riskabelt med den lilla kunskap vi har i dag att besluta om att tillåta homosexuella att adoptera. Det finns en del erfarenhet vad gäller barn som har en biologisk förälder som är homosexuell. Men någon forskning om vad som händer med de barn som adopteras av homosexuella par finns inte i dag. Men vi vet att adopterade har en mer komplicerad identitetsutveckling än barn som växer upp med sina biologiska föräldrar, säger hon.

Befarar ett moment 22

Anders Sellin tycker att det blir ett moment 22. Eftersom inte homosexuella har haft rätt till att prövas som adoptivföräldrar ens, och än mindre har haft möjlighet att adoptera barn, så går det inte heller att få fram någon forskning som behandlar frågan.

- Däremot finns det undersökningar om biologiska barn till homosexuella som växt upp i ett hem med ett homosexuellt par. Enligt de undersökningarna framgår att barnen inte mår sämre än andra barn, eller att de känner ett utanförskap. Jag tycker att man i det här fallet ska försöka närma sig varandra så mycket som möjligt och dra slutsatser av de undersökningar som finns på området, säger han.

Adoptionscentrum är oroliga för att det i förlängningen kommer att innebära att barnens ursprungsländer kommer att föredra par som kommer från andra länder än Sverige.

- I vissa länder är homosexualitet olagligt. Därför är det inte så konstigt om de skulle reagera på det här sättet, säger Annika Grünewald.

Det viktigaste för Anders Sellins och RFSL:s kamp har varit att i svensk lagstiftning, åtminstone, få rätt att prövas som adoptivförälder. Att olika länder kan ha en annan syn på homosexuellas lämplighet att vara adoptivföräldrar, är något som RFSL respekterar.

- Här kan Sverige bli ett land som går före och visar vägen för andra länder, säger han.

Kan bli ett politiskt intrument

Internationella adoptioner är i sig en kontroversiell fråga. Det som kan hända, tror Annika Grünewald, är att någon politiker från barnens ursprungsländer kommer att använda just homosexuellas rätt att adoptera som ett argument för att helt stoppa internationella adoptioner.

- Då är det naturligtvis synd om de par som inte får adoptera. Men alla värst blir det för barnen, säger Annika Grünewald.

Just detta argument tycker Anders Sellin faller på sin egen orimlighet.

- Det verkar helt osannolikt, säger han.

Cecilie Frödén