”De som lider mest ska bort”

Efter Aftonbladets avslöjande - kycklinguppfödarna backar

NYHETER

Nu backar kycklinguppfödarna.

– De värst drabbade djuren lider och de skall avlivas - gallras bort ur produktionen, säger Camilla Littorin, vd på branschorganisationen Svensk Fågel.

Det rör sig om nästan en miljon kycklingar per år.

– Även antalet med tidiga rörelsestörningar måste reduceras kraftigt, säger veterinär Charlotte Berg på Lantbruksuniversitetet.

Det rör sig om nära nio miljoner kycklingar.

I går berättade Aftonbladet om Charlotte Bergs pilotstudie som visar att bara 36,5 procent av 65 miljoner årliga kycklingar är helt normala.

Kraftiga reaktioner

Övriga har varierande bendefekter - de 15 procenten i studiens grupp 3 och 4 av allvarligare slag.

En knapp miljon kycklingar i grupp fyra "kan gå, men lägger sig vid första givna möjlighet".

Reaktionerna på Aftonbladets artikel var i går stora bland konsumenter och politiker.

– Skrämmande och ohyggligt, säger miljöpartiets språkrör Matz Hammarström.

Jordbruksminister Margareta Winberg:

– Jag sa i riksdagen förra veckan att kycklingbranschen väl blir nästa bransch att diskutera. I Bryssel har kommissionär Byrne redan ställt sig positiv till gemensamma EU-regler för djurhållningen.

Vad kan det förändra?

– Idag täcker svensk djurskyddslag bara det som händer här. Defekta avelsdjur utifrån kan vi inte stoppa. Är problemen andra än aveln kan vi agera snabbare, vi har ju regelbundna kontakter med branschen. Regeringen arbetar också med en ny djurskyddslag.

"Vi är på bra väg"

I Skottland åker Charlotte Berg just nu runt bland avelsföretag.

– Även grupp tre måste reduceras väsentligt. Vi kan inte ha 13,5 procent kycklingar med tydliga rörelseproblem även om problemen är ännu värre i vissa andra EU-länder.

Vad gör du i Skottland?

– Pratar med veterinärer och genetiker om benproblemen. Hur urvalet på avelsdjuren måste förändras.

Vad nåste vi göra i Sverige?

– Alla benproblem har inte genetisk bakgrund. Fodret, hygienen, motionen - allt kan bli ännu bättre. Vi har kommit en bra bit på väg.

I Sverige är hormoner förbjudna i djurfoder, kadavermjöl förbjöds 1986, kött- och benmjöl är nu tillfälligt förbjudet i EU första halvåret 2001.

Camilla Littorin:

– 80 procent av fodret består idag av svenskt spannmål, resten av sojamjöl, aminosyror, vitaminer och ibland 2-3 procent fiskmjöl.

Vilka fler åtgärder vidtar ni nu?

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra allt. När det gäller kycklingarnas utrymme är vi föregångare i Europa.

Bengt Michanek