Starkt stöd för omstridd sexköpslag

NYHETER

Gör prostitution olagligt.

Fyra av tio svenskar vill förbjuda försäljning av sexuella tjänster.

- Det är att lägga sten på börda för den som redan är i underläge, säger professor Sven-Axel Månsson.

För två år sedan infördes sexköpslagen som förbjuder köp av sex.

Lagen var varit livligt omdiskuterad, eftersom det har funnits kryphål som gjort det svårt att komma åt sexköparna.

Det var svårt att åtala de sexköpare som regelbundet träffar samma prostituerade, de hävdar att de inte köpt tillfälliga sex-förbindelser.

Ett annat exempel är de som påstått att någon annan köpt sex för deras räkning vid svensexor och liknande.

Många debattörer har också hävdat att prostitutionen inte kan lagstiftas bort, den har istället flyttat inomhus och till internet och därför blivit svårare att kontrollera.

- Prostitutionen på Internet har inte uppstått på grund av sexköpslagen, den har alltid förändrats när logistiken ändrats. När charterresorna kom på 1970-talet startade sex-turismen, säger Sven-Axel Månsson, en av landets främsta experter på prostitution, och professor på socialhögskolan i Göteborg.

80 procent vill ha kriminalisering

Nu tycker åtta av tio svenskar att kriminaliseringen av sexköpare är bra, visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Svenska Dagbladet.

Många vill dessutom skärpa lagen och kriminalisera även de prostituerade.

- Förslaget har funnits tidigare, men remissinstanserna sade nej och idag är det politiskt omöjligt att kriminalisera de prostituerade, säger Sven-Axel Månsson.

Starkast stöd för en kriminalisering finns hos kvinnorna men männen ligger inte långt efter, visar sifo-undersökningen.

Den nuvarande sexköpslagen är bra, svarar 39 procent av de tillfrågade, medan ytterligare 42 procent vill att både köp och försäljning av sex ska vara olagligt.

Starkast stöd bland yngre

Starkast var stödet bland yngre mellan 15 och 29 år, däremot vill fler i den äldre generationen över 65 år att sexköpslagen ska slopas helt och göra det fritt fram att köpa sex.

De mest kritiska mot lagen skulle rösta på moderaterna om det var val idag, partiet var också negativ till lagen när den infördes.

I undersökningen har 1 000 svenskar tillfrågats.

Åsikterna skiljer sig inte åt - både storstadsbor och landsbygdsbor vill ha bort prostitutionen och förbjuda köp och försäljning av sex.

”Ett missnöjesuttryck”

- Jag vill tolka svaren som ett missnöjesuttryck, att resultatet inte blev det man hoppats på och att man vill ha en skärpning, säger Sven-Axel Månsson.

- Om folk satte sig ner och riktigt tänkte efter skulle de inte vara posititva till en kriminalisering av prostituterade. Man ska inte tro att det rör sig om jämlika villkor mellan parter - köpare och säljare av sex, tesen om att det är "lika goda kålsupare" är helt fel.

Inga-Lill Hagberg