Ändrad kosthållning kan vara farligt

Kampanj ska öka kunskap om vegetarisk mat

NYHETER

Kunskaperna om vegetarisk mat måste bli bättre.

Det tycker Livsmedelsverket som nu drar igång en landsomfattande kampanj.

– Att ändra sin kosthållning kan få allvarliga konsekvenser om man inte vet vad man gör, säger Livsmedelsverkets informationschef Jerker Sörensen.

Efter debatten om galna ko-sjukan och tv-bilder av torterade slaktdjur går nu allt fler svenskar över till vegetarisk mat.

Det gäller framför allt de unga.

– Varje dag får vi samtal från skolpersonal som är oroliga över att ungdomar som går över till vegetarisk kost inte får i sig de näringsämnen de behöver, säger Jerker Sörensen.

– I vårt uppdrag ingår att verka för bra matvanor, och vi känner ett stort ansvar i den här frågan.

Uran tillräcklig kunskap är det lätt att drabbas av näringsbrist när man går över till en grön kost.

Därför vill Livsmedelsverket nu dra igång en riksomfattande informationskampanj för att höja kunskapsnivån.

– Det krävs kunskaper för att få i sig alla ämnen och den kunskapen vill vi sprida, säger Jerker Sörensen.

Livsmedelsverket har lämnat in en ansökan till jordbruksminister Margareta Winberg om att få använda sex miljoner kronor av verkets överskott för att finansiera kampanjen.

Kampanjen ska bland annat innehålla kurser för skolkökspersonal och information till föräldrar, ungdomar och barn.

Andreas Alfredsson