Stressnotan: 70 miljarder

... men ingen vet hur många som blir knäckta av pressat tempo

NYHETER

Den ökande stressen håller på att slita ut svenskarna - och Sverige.

Aftonbladet har granskat samhällets kostnader för den nya folksjukdomen.

Prislappen:

70 miljarder kronor om året.

- Och det är nog lågt räknat, säger stressforskaren Bengt Arnetz.

Larmrapporterna kommer allt tätare. Och statistiken talar sitt tydliga språk:

Stressen fortsätter att öka.

Riksförsäkringsverkets siffror visar att det totala antalet sjukskrivna svenskar har ökat från cirka 150 000 hösten 1995 till omkring 250 000 förra hösten.

Forskare brukar räkna med att 20-30 procent av dessa fall är orsakade av stress.

Lång tid av nedsatt produktivitet

Enligt Saf kostar den totala sjukfrånvaron samhället 100 miljarder kronor om året. Det skulle innebära att prislappen på stress är 20-30 miljarder.

- Men det är säkert en underskattning. Innan det går så långt som till sjukskrivning har man ju en lång tid av nedsatt produktivitet, säger Eric Jannerfeldt, medicinsk rådgivare på Saf.

Sådana faktorer har professor Bengt Arnetz räknat in när han har kommit fram till sina 70 miljarder.

Får stöd av FN- organet ILO

Om du stressar på jobbet blir du mindre kreativ, ovillig till att förändra ditt arbetssätt och bidrar till sämre kvalitet på produkter och tjänster.

- Det här är väldigt svårt att mäta. Det handlar om uppskattningar, säger Bengt Arnetz.

Men han får stöd för sina beräkningar från FN-organet ILO (International Labour Office) som granskat vad stress och mental ohälsa kostar i EU-länderna.

I genomsnitt handlar det om 3-4 procent av landets BNP.

3,5 procent av Sveriges BNP för år 1999 är nästan exakt 70 miljarder.

Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi, har lyckats göra de indirekta kostnaderna tydligare.

Förebyggande insatser småsmulor

Hon har undersökt vad enskilda företag kan förlora i pengar på att personalen är är alltför stressad.

Ett exempel, hämtat ur verkligheten, handlar om en sönderstressad mellanchef på ett stort svenskt företag, med en budget på 100 miljoner kronor att ansvara för.

- Den stora kostnaden var inte sjukfrånvaron, utan att han inte orkade ta tag i saker och fattade en hel del felaktiga beslut under sista året på jobbet, säger hon.

Det kostade företaget mellan tre och fyra miljoner kronor - före tjänstemannens sjukskrivning.

- Förebyggande insatser kostar småsmulor jämfört med de här beloppen, säger Lennart Levi, professor emeritus på Avdelningen för stressforskning på Karolinska institutet i Stockholm.

Det budskapet försöker han nu sprida i Europa. Lennart Levi har nämligen på uppdrag av EU räknat ut vad stressen sammanlagt kostar de 15 medlemsländerna.

Siffran blev 2 000 miljarder kronor.

Och det är lågt räknat, hävdar han.

Markus Lutteman