PFA-valet - rekord i klantighet

NYHETER

Det är inte förbjudet att göra fel.

Däremot borde det finnas gränser för hur man får klanta till det för enskilda människor. I alla fall när det gäller deras pensioner.

Före nyår skulle en knapp miljon människor anställda i kommuner och landsting placera en del av sin avtalspension, PFA98, i olika former av pensionsförsäkringar. 22 bolag fanns att välja emellan. 61 procent nappade på erbjudandet och valde förvaltare.

Förra veckan skickade Pensionsvalet, ett företag som administrerar valet för det stora flertalet, ut information till dem som inte valt var deras premier placerats. Nämligen i en traditionell pensionsförsäkring i KPA.

Brevet nådde tyvärr ett antal personer som i god tid valt pensionsförvaltare. Inte av misstag. Utan för att deras valblanketter helt enkelt verkar ha gått upp i rök. På posten, på Pensionsvalet? Ingen vet.

Deras val har i alla händelser inte registrerats. Pensionspengarna har placerats på annat sätt än de själva valt.

Det mesta krånglade

Upprördheten är stor och det är lätt att hålla med. Sällan har ett viktigt val för enskilda människor skötts så klantigt.

Många fick valblanketterna först i början av december, mindre än en månad innan valet skulle ha varit gjort.

De som tappade bort sin blankett fick inte beställa en ny efter nyår. Hade man tappat bort blanketten hamnade pengarna i KPA som äger den firma som skött pensionsvalet, Pensionsvalet.

Registreringen av pensionsvalet pågick till den 12 januari. Men de som lade sitt kuvert på posten efter nyårsafton kunde inte vara säker på att få som de ville.

Och nu visar det sig alltså att folk av oklar anledning inte fått sina val registrerade.

Mycket pengar i potten

Det är inte förbjudet att vara klantig. Men det pensionsval som sysselsatte 5,5 miljoner i svenskar i höstas, placeringen av premiepensionen, var småpotatis jämfört med det som de kommunal- och landstings-anställda skulle göra.

Premiepensionsvalet handlade om två procent av lönen. Mycket pengar, men inte lika mycket som i det struliga PFA98. Där är summan mellan 3,5 och 4,5 procent av lönen beroende på vilken arbetsgivare man har.

Pensionsvalet ska nu ge dem som felbehandlats en ny chans. De ska få placera om sina pengar, en möjlighet som inte andra har. Ett minikrav kan tyckas.