Så här ser ditt nya ”pass” ut

Med nationella id-kortet kan du resa till EU-länderna

NYHETER

Här är ditt nya nationella id-kort.

För det blir ett sånt.

Och det mesta talar för att Sverige tar efter den finska modellen.

Rikspolisstyrelsen har snabbutrett behovet av ett nytt nationellt id-kort.

Nu ligger bollen hos justitiedepartementet.

– Vi tar itu med det här i slutet av veckan eller i början av nästa, säger Abigail Choate, departementssekreterare och handläggare.

Det är Schengenavtalet som tvingat fram kravet på ett nytt id-kort.

Från den 25 mars blir Sverige fullvärdig medlem av Schengenland, då man fritt och utan pass kan resa över gränserna mellan de olika medlemsländerna.

Sveriges problem är att enbart passet, och inga andra id-handlingar inklusive körkortet, talar om att du är svensk medborgare.

Därför måste svenskar ha med sig passet även efter 25 mars.

Det nya nationella id-kortet ska sedan ersätta passet inom Schengen.

Kan vara igång på 4-6 veckor

Ett sånt kort finns redan i Finland liksom i andra EU-länder.

Någon prototyp för hur det svenska kortet ska se ut finns inte.

– Det jag själv tittat på är det finska kortet. Det är ett id-kort som följer standarden när det gäller till exempel säkerheten, säger Lars Karlsand på Rikspolisstyrelsen.

Så det svenska kortet kan komma att se liknande ut?

– Det tror jag. Finnarna har tillverkat kortet i enlighet med EU:s regler.

Justitiedepartementet ska nu ta ställning till en rad frågor kring det nationella id-kortet.

Om registrering och tillverkning samordnas med de rutiner som i dag gäller för pass, kan systemet vara igång på 4-6 veckor och bara kosta 250 000 kronor.

Inte dyrare än pass

Men om det behövs särskilda rutiner för det nya id-kortet och ett separat register, kan det dröja minst ett år och kosta 3,5 miljoner kronor.

Det finska id-kortet är elektroniskt och går att koppla till en rad olika tjänster - användas som passerkort, åtkomst till bank- och betaltjänster med mera.

– Man bör överväga den möjligheten. Utvecklingen går fort, säger Karlsand.

En annan frågeställning berör de som inte är svenska medborgare men bor i Sverige. Här går ett förslag ut på att använda en annan färg på id-kortet. Men det har ombudsmannen mot etnisk diskriminering reserverat sig emot. Liknande skäl bidrog till att uppgiften om födelseland försvann på det svenska körkortet.

Det nya id-kortet kommer inte att kosta mer än ett pass, 225 kronor, troligtvis mindre.

Dessa länder deltar i samarbetet:

Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM