Mobiltelefoner ökar inte cancerrisken

NYHETER

Misstanken att mobiltelefoner skulle öka cancerrisken är kraftigt överdriven.

En omfattande undersökning, gjord av amerikanska forskare i samarbete med danska motsvarigheten till Cancerfonden, Kræftans Bekæmpelse, visar inga samband mellan mobiltelefoni och någon form av cancer.

Undersökningen är den mest omfattande som någonsin gjorts om cancerrisker vid mobiltelefoni och omfattar drygt 400 000 danskar som använde mobiltelefon under perioden 1982 till 1995.

Enligt resultaten kan det inte påvisas att mobiltelefonerna skulle orsaka hjärntumör, leukemi eller cancer i spottkörtlar, vilket tidigare studier visat. Undersökningen tittade även på alla andra cancerformer inklusive cancer i lungor, bröst och testiklar. Inte heller där upptäcktes någon ökad risk.

Trots resultaten vill forskarna följa upp undersökningen om tio till femton år under förutsättning att de får mer pengar från bland annat industrin.

TT