Arbetsmiljön granskas på departementen

NYHETER

Dygnet runt-arbete och livegen personal.

Nu ska arbetsmiljön på flera av regeringens departement granskas.

En anonym anmälare till Arbetsmiljöinspektionen.

Personalen på flera regeringsdepartement går på knäna.

Utredningar och förslag ska arbetas fram i en snabb takt. Det leder ofta till övertid och i särskilt intensiva perioder till dygnet runt-arbete.

Arbetsmiljön är alltför tuff, enligt en person som anonymt skickade en anmälan till arbetsmiljöinspektionen i somras.

Nu ska personalens situation ses över.

I slutet av februari startat arbetsmiljöinspektionen sin undersökning av läget på finans- och näringsdepartementen och regeringens förvaltningskontor.

Departementen har valts ut för att de är olika stora, och förvaltningskontoret för sin övergripande verksamhet.

– Vi är tre personer som ska göra inspektionen, vi har valt ut grupper med personal och ska ha ett gruppsamtal. Det komemr att ta en dag per departement, säger Yvonne Ekestang , biträdande tillsynsdirektör på arbetsmiljöinspaktionen.

– Vi räknar med att ha skrivit klar vår rapport i mars.

Arbetsmiljöinspektionen har ålagts att göra internkontroller på företag med mer än 500 anställda och

– Brevet från den anonyma personen vär en del i att inspektionen blir av just nu, säger Yvonne Ekestang.

Inga-Lill Hagberg