Verkstadsavtal klart efter utdragna förhandlingar

NYHETER

Verkstadsavtalet för 380 000 anställda inom industrin blev klart i förmiddags.

Efter långa förhandlingar lämnade de opartiska ordförandena ett slutbud.

Metall, Sif, CF och Verkstadsföreningen svarade alla ja på budet.

Avtalet gäller i drygt tre år, 38 månader, med startdatum den 1 debruari i år.

Det nya avtalet ger Sif och CF 5,5 procent, dessutom får de en arbetstidsförkortning som värderats till 1,5 procent.

Sif-medlemmarna får nu sex dagars arbetstidsförkortning, först tre dagar och sedan en dag ytterligare per år fram tills avtalet går ut den 31 mars 2004.

Sif tvekade länge innan förbundet accepterade budet.

- Det har varit en ganska jobbig process att få avtalet i hamn, men nu är det acceptabelt även om jag inte är fullt ut nöjd, säger Sif-ordförande Mari-Ann Krantz.

- De svåra punkterna var förläggning av arbetstiden och individgarantin där alla garanteras minst 700 kronor i löneförhöjning.

För Metalls medlemmar betyder avtalet sammanlagt 8,5 procent i löneökningar och arbetstidsförkortning.

- Avtalet ligger i nivå med andra träffade avtal, säger Göran Johnsson, ordförande i Metall i en kort kommentar till TT.

Inga-Lill Hagberg