”Ställ krav och klaga mer”

Det finns flera vägar att förbättra villkoren

NYHETER

Är du missnöjd med din leverantör av bredband eller höghastighetsinternet?

Tyvärr är möjligheterna till ersättning små.

Men de finns.

- Ställ krav och klaga mer, säger Nils Gunnar Billinger, generaldirektör på Post- och Telestyrelsen, PTS.

När det gäller köp av bredbandsuppkopplingar och höghastighetsinternet gäller inte konsumentköpslagarna.

Det enda som gäller är avtalet mellan dig och leverantören.

- Man måste läsa avtalen noga. Det står ofta i villkoren att möjligheterna till ersättning är dåliga när tjänsten ligger nere, säger Eva Debels, jurist på Konsumentverket.

- Ofta har man heller ingen ingen möjlighet att välja leverantör eftersom fastighetsägaren bestämmer vilket uppkoppling man ska ha.

Om du får problem med din uppkoppling ska du i första hand vända dig till leverantören med klagomål och krav på ersättning. Avtalet ligger till grund för om du får ersättning eller inte.

- Vid en tvist får man vända sig till konsumentvägledningen, och i slutändan till Allmänna reklamationsnämnden, säger Eva Debels.

- Du kan också vända dig till en allmän domstol och kontakta en jurist.

Nils Gunnar Billinger på PTS tycker att konsumenterna måste ta större ansvar och ställa högre krav.

- Det är ett samspel mellan leverantör och kund, och det går att förbättra villkoren, säger han.

Andreas Alfredsson