Nu väntar kaos och långa köer

Tranebergsbrons ena körbana ersätts med en provisorisk bro

NYHETER

Räkna med kaos när körbanorna på Tranebergsbron läggs om på måndag.

Värst drabbas trafiken in mot stan.

Den högra filen vid brons västra fäste flyttas över till en betydligt smalare, provisorisk bro.

Omläggningen består ända tills nya Tranebergsbron är klar 2004.

Anledningen till förändringen är att Vägverket ska börja riva delar av bron över Tranebergsslingan söder om Drottningholmsvägen, före den egentliga Tranebergsbron.

Den tillfälliga ersättningsbron är både smal och har snäva kurvor.

Lastbilar och långtradare hänvisas därför till det kvarvarande vänstra körfältet. Men även den filen kommer att smalas av, för att ge utrymme åt ett räckbygge på bron över Tranebergsslingan.

Blir problem i rusningstrafiken

Det finns skäl att tro att det under rusningstimmarna kommer att bli stora problem för trafiken att ta sig över Tranebergsbron, som varje dag används av över 75 000 fordon.

- Vi hoppas att trafiken ska flyta bra, men vi kan inte garantera att det inte uppstår störningar, säger Jan Persson på byggledningen.

Ett gott råd är att planera sitt resande, för att undvika att fastna i stillastående köer.

Gjutningsarbetet stoppat tills vidare

Den som kan åka hemifrån något tidigare bör utnyttja den möjligheten.

Det finns heller ingen smitväg att ta till, om man inte vill åka omvägen över Solna.

Undersökningar pågår fortfarande för att hitta orsaken till de oförklarliga rörelser som har konstaterats i bågen som ska bli nya Tranebergsbron. I avvaktan på resultatet är gjutningsarbetena stoppade, men arbetet i övrigt fortsätter som vanligt.

Bygget kostar totalt 600 miljoner

Sven-Anders Eriksson