Rosengrens s-kollegor också kritiska

Partikamrater i riksdagens revisorer försvarar inte anklagelserna

NYHETER

Näringsminister Björn Rosengren är hårdare trängd än någonsin.

Riksdagens revisorer vidhåller den svidande kritiken av näringsdepartementets upphandling av konsulter.

Ingen av Björn Rosengrens sex partikamrater i riksdagens revisorer reserverar sig mot kritiken.

Men Rosengren håller masken.

Näringsdepartementet säger i ett pressmeddelande att ”kritiken är grovt överdriven.”

Samtidigt stormar det kring en av Rosengrens närmaste män.

Dag Detter, chef för regeringens enhet för statligt ägande, anklagas för att ha fått sitt jobb med en felaktig meritförteckning.

Han anställning blir nu en fråga för regeringsrätten.

Detter undertecknade konsultavtalen i den Telia-Telenoraffär som sprack. Just den affären står i centrum för riksdagsrevisorernas granskning.

Tre konsultavtal undertecknades.

Detter skrev, på regeringens uppdrag, under samtliga.

Bonus trots att affären spruckit

Den 17 mars 1999 undertecknade han avtalet med Goldman Sachs International, flera månader efter att GSI fått uppdraget. Den 13 januari i fjol utbetalades bonus – trots att affären spruckit – om 84,3 miljoner kronor.

Den 23 september 1999 skrev Detter under ett avtal med Monitor Company, som för näringsdepartementets räkning redan arbetat mellan juni och augusti. Kostnad 3,3 miljoner kronor.

I juni 1999 tecknades avtal med Schroders, trots att Schroders anbud inte innehållit något kostnadsförslag. Schroders var då sedan drygt en månad i gång med sitt konsultuppdrag. Slutkostnad: 18,2 miljoner kronor.

I fallet Goldman Sachs beskrivs den som ”uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar”.

”Har förgyllt sin meritförteckning”

Kritikerna menar att avtalen inte varit ”professionellt, ansvarsfullt och affärsmässigt skötta”.

I tisdags krävde en av Detters 28 konkurrenter om jobbet resning. Anmälaren menar att Detter fick tjänsten efter att ha förgyllt sin meritförteckning.

I Dag Detters meritförteckning anges bland annat:

Juridikstudier vid Stockholms universitet. Men han gick på Kursverksamheten, ett studieförbund.

40 poäng i företagsekonomi vid Lunds universitet. Och 80 poäng i sinologi (Kinakunskap).

Det gör honom inte till

civilekonom, ett av huvudkraven för jobbet.

Militärutbildning, reservofficerslinjen i flottan.

Men Detter petades från utbildningen eftersom befälen ansåg honom olämplig som officer.

Aftonbladet har sökt Dag Detter för en kommentar.

Kritiken – punkt för punkt

Leif-Åke Josefsson