Nu kommer superfacket

Handels och Transport vill bilda jätteförbund

NYHETER

Storleken har betydelse.

Därför vill Handels och Transport slå sina påsar ihop.

Och fler fackförbund bildar löntagarkolosser.

Den nya superarbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har inte hunnit starta, men facken har redan börjat formera sig för att möta det starkare motståndet.

Just nu diskuterar Handelsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet ett giftermål.

Det kvinnodominerade Handels är i dag LO:s fjärde största förbund. Tillsammans med mansdominerade Transport skulle facket ta sig upp på tred-jeplatsen.

- Vi vill bli starkare. Klart att storleken är viktig, det är ju det man talar om hela tiden, säger Ninel Jansson, ordförande i Handels.

Diskussionerna är ännu i sin linda. I slutet av februari fattar Handels beslut om de ska gå vidare med förslaget. Tidigast 2003 kan det nya jätteförbundet vara bildat.

Små får svårt att klara sig

Då förväntas fler fackförbund gå samman. Seko och Grafikerna till exempel.

- Skulle vi inte slå ihop oss så tror jag att vi får se mer samverkan. Gränsen går vid kanske 20 000-30 000 medlemmar, mindre förbund än så får svårt att klara sig, säger Sven-Olof Arbestål, ordförande i Seko.

Förutom ekonomiska vinster hoppas förbunden vinna en starkare röst i avtalsförhandlingar och på mediescenen. Dessutom vill man garantera medlemmar samma service.

Lantarbetareförbundets 14 000 medlemmar kommer troligen inom ett par år att tillhöra Kommunal. Främst för att det är det enda förbundet som finns i så gott som varje socken.

- Jag tror att det i framtiden finns fem till sex förbund inom LO. Det bästa vore kanske om det fanns ett LO-kollektiv, säger Lennart Jonsson, ordförande i Lantarbetareförbundet.

…och här är fler på gång

Jessica Ritzén