Jättesvindel på SOS-barnbyar

Tjänsteman misstänks ha förskingrat fem miljoner

NYHETER

De fem miljoner kronorna kunde gått till en skola i Angola eller ett ungdomshem i Lettland.

I stället hamnade de i fickorna hos en tjänsteman som var ekonomiansvarig vid hjälporganisationen SOS-Barnbyar under ett halvår.

Först när förra årets bokslut skulle sammanställas upptäcktes bristen i kassan.

En före detta projektanställd på hjälporganisationen SOS-Barnbyar misstänks ha förskingrat fem miljoner kronor.

– Det här innebär att vi har fem miljoner kronor mindre att stötta behövande barn med i dagsläget, säger Tony Ennit, ordförande i SOS-Barnbyar till Aftonbladets nätupplaga.

Projektanställd ett halvår

När sammanställningen av förra årets bokslut skulle gås igenom upptäcktes att ansenliga summor saknades.

Misstankarna föll ganska snart på en före detta ekonomiansvarig som var projektanställd i organisationen under ett halvår. Enligt TV4 nyheterna handlar det om en kvinnlig tjänsteman vid Stockholmskontoret.

Förskingringen är polisanmäld och förundersökning inledd.

– Ett sådant här tillgrepp ska inte kunna hända. Vederbörande har haft ett förtroende som visat sig vara felaktigt, säger Tony Ennit.

Han tror dock inte att allmänhetens tilltro till SOS-Barnbyar ska minska väsentligt:

– Jag hoppas att en enskild människas kriminella handlande inte ska rasera det vi byggt upp under många år.

Det många frågar sig är väl hur tjänstemannen kunde komma över pengarna?

– Med hänsyn till förundersökningen kan jag inte säga något om omständigheterna. Nu ska vi i stället se över var det har brustit, säger Tony Ennit.

Faddrarnas pengar påverkas inte

SOS-Barnbyar är en internationell organisation med verksamhet i 130 länder med totalt 385 barnbyar. Huvudkontoret ligger i Österrike.

Den dominerande delen av verksamheten utgörs av fadderverksamhet, 38000 faddrar regelbundet betalar in en summa till ett eller flera barn barn som behöver medicinsk och ekonomisk hjälp.

– Jag vill betona att fadderverksamheten inte påverkas av det här. De pengarna går ograverade direkt till barnen, säger Tony Ennit.

I övrigt finansieras SOS-barnbyar av gåvor från företag och privatpersoner. Förra året samlades totalt 115 miljoner in.

Angola och Lettland

De förskingrade miljonerna skulle gått till olika projekt:

– Det kan bland annat handla om en skola i Angola eller ett ungdomshem i Lettland. Självklart innebär detta att vi nu har fem miljoner mindre att hjälpa barnen med, säger Tony Ennit.

Chefsåklagare Eva Regner leder förundersökningen:

- I det här skedet vill jag inte kommentera någonting med hänsyn till sekretessen, säger hon.

Annika Sohlander