Farliga lufttuber stoppas av marinen

Får inte användas vid övningar – bara i ”skarpt läge”

NYHETER

KARLSKRONA

Efter ett stopp i en luftandningsapparat har försvarsmakten infört nyttjandeförbud för omkring 780 lufttuber. Men det finns undantag från förbudet och det upprör fartygschefer inom marinen.

Enligt Blekinge Läns Tidning (BLT) överväger fartygscheferna vid 34:e robotdivisionen i Karlskrona att ställa in övningar till sjöss tills det konstaterats att den livsviktiga materielen är felfri.

- Fartygscheferna har sagt att de vill ha ett definitivt svar från sjösäkerhetsinspektionen på Högkvarteret, säger Jonas Montgomery, informationschef vid marintaktiska kommandot, till TT.

Olycka

Enligt den information som gått ut till fartygscheferna får lufttuberna inte användas vid övningar, men däremot i ett "skarpt läge", det vill säga om brand eller annan olycka inträffar ombord.

- Ett definitivt förbud mot att använda dem skulle innebära att man inte går till sjöss alls, säger Montgomery.

Förbudet gäller de lufttuber som fyllts på vid marinens luftfyllningsstation på Sjösäkerhetsskolan i Karlskrona mellan januari 1999 och sista december 2000.

Luftstopp

Vid en övning vid skolan i december fick en luftandningsapparat plötsligt luftstopp. Efter en provtagning fann man spår av fluor i fyllnadsluften. Fluoret kan härledas till de teflonband som används för tätning i kompressorn i luftfyllningssationen.

- Vi ser mycket allvarligt på det här, säger örlogskapten Nils Dahlborg vid marinens taktiska kommando till BLT.

Cirka 780 luftbehållare, framför allt ombord på ytstridsfartyg och ubåtar, måste nu bytas. Arbetet med att plocka isär och kontrollera lufttuberna har hög prioritet och pågår också på kvällar och helger.

TT