Avdrag för gratis cigaretter på jobbet

Godkänd personalförmån i Danmark

NYHETER

KÖPENHAMN

Danska företag har rätt att dra av utgiften för att förse sina anställda med gratis cigaretter. Enda villkoret är att cigaretterna blir rökta på jobbet.

Det här framgår av ett skatterättsligt utslag nyligen, skriver tidningen Jydske Vestkysten. Gratis rökverk på jobbet är en avdragsberättigad personalförmån, slår skatterätten fast.

Ärendet gällde en revisionsfirma med fem anställda som ville dra av 11 000 kronor för personalens cigaretter. Företaget fick avdraget underkänt av skattemyndigheten men vann alltså när fallet prövades i högre instans.

Utslaget upprör Yvonne Herlöv Andersen, centrumdemokrat och ordförande i folketingets utskott för hälsofrågor.

- Det här måste ändras. Något så farligt som cigaretter kan inte få vara en personalförmån, säger hon och lovar att saken ska tas upp med hälsominister Arne Rolighed (s).

TT-Ritzau