Hästarna smugglas till slakteriet

5000 hästar ”försvinner” spårlöst - varje år

NYHETER

Drygt 5 000 svenska hästar "försvinner" spårlöst varje år.

Högre slaktpriser utomlands, öppna tullgränser och hög efterfrågan på hästkött lockar svenskar att göra illegala hästaffärer.

Svenska hästar finns nu i transporter som kritiserats för att vara brutala.

Nu ska svensk åklagare undersöka de illegala transporterna.

Erik Skoglund, nyligen pensionerad veterinär på Jordbruksverket, har i en omfattande rapport slagit larm om en lucka i svensk häststatistik. Enligt hans beräkning är det drygt 5 000 hästar årligen som varken registreras för slakt eller lämnas till destruktion, vilket sker med hästar som är medicinerade och därför inte får gå till svenska slakterier.

– Personligen har jag varit vittne till hur en jättebil lastad med bedrövliga hästar lämnat Helsingborgs färjeläge för vidare färd till Danmark och sedan ett ovisst öde.

– Hästar som är uttjänta borde på ett värdigt sätt lämnas till slakt i Sverige, inte stressas ytterligare av långa transporter.

Måste ha veterinärintyg

Sedan gränserna mot EU öppnades har tullkontrollerna av djurtransporter i praktiken helt upphört. Svenska hästar - som enligt lag måste ha ett veterinärintyg för att lämna landet - kan i dag lätt transporteras ut, utan att någon märker det.

Via långa och ibland plågsamma transporter som veterinärer och djurinspektörer bekräftar lämnas hästarna slutligen till slaktfabriker i bland annat Frankrike, Belgien och Italien.

Den här sortens djurbilar saknar ofta skiljeväggar, hästarna står bundna intill varandra med ökad risk för bland annat trampskador.

Bilder, tagna av flera djurrättsorganisationer, visar hur vissa djur faller, skadas eller i värsta fall dör innan de nått slutmålet.

– Jag hatar dessa djurtransporter över gränserna! Förra året slaktades 5 580 hästar i Sverige - vart tog dom andra vägen? säger Åke Rutegård, veterinär och vd för Köttbranschens Riksförbund.

Vinsterna är stora. En medicinerad och därmed oslaktbar häst som i Sverige kostar 2 219 kronor att avliva kan säljas för 5 000 kronor till exempelvis en italiensk köttimportör.

Den svenska svarthandeln har förgreningar till bland annat Belgien, Öst- och Sydeuropa och är en hittills okänd del av en i övrigt fördömd och mycket stor köttindustri.

Ett flertal personer med insyn i branschen bekräftar att hästarna via bland annat danska uppköpare går ett sorgligt öde till mötes.

”1 000 travhästar försvinner varje år”

- Det är svårt att följa varje enskild häst eftersom djuren kan byta ägare och papper flera gånger på vägen mot slutmålet i Sydeuropa, säger Johan Beck-Friis på Svenska veterinärförbundet.

Ove Conradsson, generalsekreterare i Avelsföreningen för svenska varmblodiga travhästar:

– rån travet försvinner spårlöst cirka 1 000 hästar varje år. Vi har goda skäl att tro att mindre nogräknade hästhandlare köper upp dessa individer.

Mats Fransson, informationschef i Svenska travsportens centralförbund, berättar att ett nytt projekt inletts som heter "Travhästen efter karriären".

– Vi måste få stopp på de fruktansvärda slakttransporterna och se till att svenska travhästar får sluta sina dagar på ett bra sätt.

Därför fortsätter svarthandeln

Att svarthandeln kan fortgå beror på en rad omständigheter.

Bristande kontroll

Varje häst som lämnar Sverige måste följas av en id-handling, en veterinärs hälsointyg samt ha blivit registrerad till Jordbruksverket via ett så kallat Animomeddelande.

Men kontrollen av intyg är obefintlig. Sedan EU:s gränser öppnades är det fritt fram för den som vill ägna sig åt illegala djuraffärer att transportera hästar över gränsen.

– Att föra ut hästar utan papper är en illegal verksamhet som är möjligt på grund av den bristande gränskontrollen, säger länsveterinär Lennart Sjöland i Malmö.

På tullen i Malmö, Helsingborg och Ystad bekräftar man för Aftonbladet att någon kontroll inte sker på den svenska sidan. Och på den danska sidan om Öresundsbron saknas tullstation.

– Vi tittar aldrig in i några hästtransporter, säger en tulltjänsteman i Helsingör.

Flera transportvägar

De flesta svenska "slakthästar" lämnar Sverige via Danmark och transporteras via olika färdvägar till Belgien, Italien och Frankrike. Djuren körs i förseglade fordon, i så kallad transit, till destinationslandet.

Flera djurrättsorganisationer har den senaste tiden fördömt hästtransporter till Sydeuropa, framför allt genom de östeuropeiska staterna.

– Vi får ständig information om nya färdvägar. De här importörerna är mycket väl organiserade, säger Carlo Faillace, professor och ordförande för den italienska sektionen av häst-rättsorganisationen ILPH, International league for the protection of horses.

Ekonomisk vinning

En hästägare som lämnar sin häst till slakt i Sverige får cirka 2 000 kronor. Ett slakteri i Italien betalar mer än det dubbla, cirka 5 000 kronor, för samma häst.

Är hästen sjuk och medicinerad får den enligt svensk lag inte gå till köttproduktion. Hästen måste då köras till destruktion, en kostnad på 2 219 kronor för hästägaren.

En ägare som säljer sin sjuka häst till utlandet slipper kostnaden på 2 219 kronor och kan i stället tjäna uppemot det dubbla.

– Eftersom veterinärbehandlade hästar inte får slaktas i Sverige finns pengar att tjäna. Den här handeln är vidrig, säger veterinär Johan Beck- Friis.

Ökad efterfrågan

Antalet hästar som går till slakt inom Sverige minskar för varje år, huvudorsaken är att efterfrågan på hästkött minskat. Men i Frankrike och Italien har efterfrågan skjutit i höjden efter larmen om galna ko-sjukan.

5000 hästar försvinner spårlöst varje år

Ebba von Essen, Britt Peruzzi, Annika Madejska