Betyg eller inte i din kommun?

NYHETER

Hälften av Stockholms läns kommuner planerar att införa skriftliga omdömen redan från första klass.

Det visar den kartläggning Aftonbladet gjort.

– Det här är en revolution, säger Nackas kommunalråd Mats Gerdau (m), som leder betygsupproret.

Det är 20 år sedan betyg avskaffades för barn i låg- och mellanstadiet.

Men Nacka kommuns kamp för att få dela ut skriftliga omdömen till alla sina skolelever har nu satt i gång en febril aktivitet bland kommuner som vill återinföra betygsliknande omdömen.

Bäddat för betygsstrid

Stockholms politiker meddelade i förra veckan att man ska följa Nackas exempel. Och andra följer efter.

Men det är upplagt för en konflikt mellan kommunerna på den ena sidan och Skolverket och utbildningsdepartementet på den andra sidan.

l Flera kommuner tänker skicka ut omdömen utan att tillfråga för-

äldrarna innan.

l Ett antal kommuner vill likt Nacka också använda graderade skalor för att redovisa elevernas kunskaper.

– Lagstiftningen är solklar. Skolorna får skriva skriftliga omdömen, men de får inte ha betygskaraktär, säger Per Bergdahl, chef för Skolverkets tillsyns-enhet i Stockholm.

Han menar att det även är tveksamt att automatiskt skicka ut omdömen utan att fråga föräldrarna.

Mats Gerdau (m), som är kommunalråd i Nacka, tror dock att det här är början på en utveckling som inte går att hejda.

Han talar om en revolution.

– Det finns ett oerhört tryck för det här i hela landet. Skolverket och sossarna har en panisk rädsla för att mäta kunskaper. Är skolan målstyrd måste man ha ett sätt att mäta målen.

Nacka vann i rätten

Det är två år sedan Nacka kommun bestämde sig för att ge skriftlig information till föräldrarna om barnens skolgång.

Skolverket menade att omdömena var för betygslika, men Nacka gick vidare och nyligen beslutade kammarrätten att Skolverkets yttrande saknar rättsverkan – något som många kommuner nu tolkat som att det är fritt fram för skriftliga omdömen.

– Vi tänker fortsätta med det här. Endast en lagändring kan stoppa oss. Men jag tycker att regeringen borde rikta in sig på kommuner som inte klarar kunskapsmålen i stället för att jaga oss med blåslampa, säger Mats Gerdau.

Skolminister Ingegerd Wärnersson har avböjt att kommentera Aftonbladets kartläggning.

Tolv nya skolor i Stockholms län vill ha betyg

Så säger lagen

Andreas Fahlén