Palme upprör än – 15 år efter sin död

NYHETER

Säg Lennart Daléus eller Lotta Nilsson Hedström och de flesta rycker på axlarna.

Nämn Olof Palme och samma personer har plötsligt en åsikt.

Femton år efter sin död väcker den förre s-ledaren fortfarande heta känslor.

Om två veckor är det exakt 15 år sedan Olof Palme mördades på Sveavägen i Stockholm. Sedan dess har tre personer hunnit efterträda honom som statsminister och två som socialdemokratisk partiledare.

Det vore alltså inte orimligt om de heta känslor som Olof Palme väckte under sin livstid hade hunnit falna. Så är dock inte fallet. Ett och ett halvt decennium efter Olof Palmes död är det fortfarande få som som förhåller sig neutrala till hans namn.

Någon entydig förklaring finns givetvis inte. En rad samverkande faktorer gör Olof Palme kontroversiell trots att han inte längre är i livet.

Det ouppklarade mordet. Inget vet varför Olof Palme mördades. Teorierna varierar från personer med oresonligt hat till motiv med storpolitiska förvecklingar. Det ouppklarade mordet bidrar till mytbildningen kring honom.

Genom mordet hann Olof Palme aldrig bli en gammal politiker. Han fick inte tillfälle att ge de stora intervjuerna eller skriva böckerna som förklarade vad som egentligen hände. Andra har fått göra tolkningarna.

"Klassförrädaren". Olof Palme tillhörde överklassen. Född på Östermalm i Stockholm, utbildad vid privatskolor, reservofficer i kavalleriet. Hustrun föddes i en av landets finaste adelsfamiljer.

Trots det blev han arbetarrörelsens klarast lysande stjärna under 1900-talets andra hälft. Vissa kunde inte förlåta att han, enligt deras uppfattning, bytte sida. Andra fann det svårt att acceptera honom som en äkta företrädare för utsatta grupper. Opinionen är kluven än i dag.

Tydligheten. Olof Palme gjorde sig känd för stor tydlighet i storpolitiken. "Satans mördare" är ett av de uttryck han myntade. Folk som talar klarspråk blir antingen illa omtyckta - eller hyllade. Palme blev både och.

Hotade ekonomiska intressen. Under Olof Palmes tid som partiledare var "ekonomisk demokrati" en stor fråga. Sedan socialdemokraterna återkommit i regeringsställning 1982 fanns majoritet för att inrätta fem regionala löntagarfonder som bland annat skulle öka de anställdas inflytande över företagen.

Efter valet rekorddevalverades dessutom den svenska kronan med 16 procent samtidigt som prisstopp infördes.

Det fanns alltså många som såg sina ekonomiska intressen hotade av Olof Palme och hans parti. Som medel att bli omstridd är det förmodligen oöverträffat.

Den blixtsnabbe debattören. Olof Palme var både snabbtänkt och snabbtungad. Så snabb att han kunde verka högdragen och elak mot lite långsammare motståndare. Berömd är exempelvis en stor tv-debatt mellan Palme och centerledaren Thorbjörn Fälldin. Den senare vann publiken eftersom Palme uppfattades som överlägsen.

Olof Palmes sista år vid makten kantades av diverse affärer. Bahr-, Ferm- och Bildt- kallades några av dem. De var symptom på samma sak som uppståndelsen om boken om hans ungdom är i dag.

Olof Palme var - och är - man för eller emot. Däremot mycket sällan ljummet neutral till.

Lena Mellin