Nytt larm: Bananer är giftiga

NYHETER

Rör inte bananerna, de är giftiga!

Nu startar miljöförvaltningen i Landskrona en kampanj mot bekämpningsmedel i frukt.

- Uppmanar de folk att inte röra bananer har de gått för långt, säger Arne Andersson, ansvarig för Livsmedelsverkets kontrollgrupp.

Miljöförvaltningen ska med information få konsumenterna i Landskrona att välja ekologiskt odlade frukter, framför de besprutade.

Med hjälp av bland annat annat bilder, föreställande bananer i påsar, fyllda med bekämpningsmedel, ska de få folk att ta ställning.

Varnar barn ta i frukten

De varnar till och med barn att ta i bananer som är besprutade.

- Det finns risker att barn kan få i sig bekämpningsmedel genom att ta i bananerna, säger Högni Hansson, chef vid miljöförvaltningen i Landskrona.

Livsmedelsverket anser att kampanjen är överdriven.

- Våra gränsvärden skyddar konsumenten, säger Arne Andersson.

Miljöförvaltningen i Landskrona har drivit liknande miljökampanjer med stor genomslagskraft.

En kampanj mot besprutad potatis för ett år sedan resulterade i att försäljningen av ekologisk odlad potatis ökade med 50 procent.

Anders Lindström