Nu slår Nykvist till mot bankerna

Superdirektören sätter skräck i storföretagen

NYHETER

Först drog hon bensin- och flygbolagen inför rätta.

I går stoppade hon bankjättarnas försök att skaffa sig monopol genom att köpa Postgirot.

Ann-Christin Nykvist, chef för Konkurrensverket, sätter skräck i storföretagen med gryningsräder och andra oortodoxa metoder.

Affären mellan Posten och de fyra storbankerna (SEB, Handelsbanken, Nordbanken och Föreningssparbanken) gjordes upp redan i somras.

Tanken var att Postgirot skulle slås samman med Svenska Girot (som ägs av bankerna), men i går gick Konkurrensverket till domstol för att stoppa affären.

– De försöker köpa bort en konkurrent vilket allvarligt kommer att skada konkurrensen och höja priserna, säger Ann-Christin Nykvist.

Konsumenternas vassaste vapen

Hon framstår allt mer som konsumenternas vassaste vapen mot storföretagen, och sedan hon blev generaldirektör för Konkurrensverket har myndigheten övergått till mera aggressiva arbetsmetoder.

– I hela Europa finns det skadliga och samhällsfientliga karteller som måste bekämpas. Sverige är inget undantag, säger hon.

Det som satt mest skräck i monopolisterna är Konkurrensverkets gryningsräder. Efter noggranna förberedelser och tillstånd från domstol har man vid flera tillfällen bultat på dörren när företagen öppnar på morgonen. Oftast resulterar det i beslag av handlingar.

Du har givit dig på de största företagen. Vad driver dig?

– Vårt uppdrag är att undanröja konkurrenshinder, och vi ska prioritera konsumentnära områden. Då hamnar vi automatiskt hos bankerna, bensinbolagen och byggbolagen.

Vad tänker du göra åt byggbranschen?

– Det är ett prioriterat område. Visste du att priset på byggvaror i Sverige ligger 90 procent över genomsnittet i EU? Men det är svårt att komma åt eftersom branschen har så stor sammanhållning utåt.

Vad hoppas du ha uppnått när ditt förordnande går ut 2005?

– Att bensinbolagen dömts till böter på 740 miljoner kronor, att konkurrensen inom byggsektorn och den finansiella sektorn ökat och att vi konsumenter ställer högre krav på företagen genom att utnyttja våra möjligheter att välja.

Ann-Cristins hjärtefrågor

Trebarnsmamman som blev generaldirektör

Olle Castelius

ARTIKELN HANDLAR OM