Så här kan du banta, Persson...

NYHETER

Du kan lätt banta regeringen med fyra statsråd, Persson!

Låt Mona Sahlin bli människominister. Och Margareta Winberg Sveriges första riktiga konsumentminister.

Sedan Göran Persson blev statsminister för nära fem år sedan har han klagat på att regeringen är för stor. Hans första regering bestod av 22 statsråd. I regering nummer två, bildad efter valet 1998, hade antalet krympt till tjugo. Men fortfarande är statsministern inte nöjd:

- Jag skulle inte alls ha något emot att vi var färre ministrar så att vi kunde svinga oss upp en abstraktionsnivå och se till målsättningar och föra en principiell debatt i stället för att hamna i detaljer, klagade han i en intervju i går.

Men med lite fantasi borde det inte vara svårt att banta regeringen. Sju av dagens statsrådsportföljer kan skippas och ersättas med tre nya. Vips har regeringen krympt till 16 ministrar.

Dags för nytänkande, Persson

Flera statsråd har fått nöja sig med ett fåtal arbetsuppgifter. Exempelvis biståndsminister Maj-Inger Klingvall som sköter tre områden "i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement".

I andra fall är regeringskansliet uppenbart omodernt organiserat. Jordbruket har exempelvis en alldeles egen minister. Trots att det är en EU-fråga och trots att nästan alla andra näringsgrenar får samsas i näringsdepartementet.

Näringsdepartementet har också hand om de statliga företagen. Men etermediabolagen som Sveriges television och Sveriges radio hanteras av Marita Ulvskog på kulturdepartementet. Dit hör också andra mediafrågor, exempelvis ekonomiskt stöd till tidningar. Varför just detta branschstöd inte sköts av näringsdepartementet är oklart. Dags för nytänkande, Persson?

Att krympa regeringen kan förefalla rationellt. Men det har en baksida. Tjänstemannaväldet ökar. När politikerna blir färre krävs en större stab av statssekreterare och politiskt sakkunniga. Demokratin urholkas raskt och elegant, tjänstemän kan inte ställas till svars inför riksdagen. Det kan statsråd. Dagens regering har redan en mycket svag folklig förankring. 40 procent av statsråden saknar riksdagsplats. De har alltså inte utsetts av väljarna utan deras maktbas består av Göran Persson. Men det är kanske så han vill ha det?

Lena Mellin