Socialstyrelsen varnar för att kombinera läkemedel

NYHETER

Under en månad skrevs 600 recept ut där läkemedlen klassas som farliga att kombinera med varandra.

Särskilt vanligt var att skriva ut dubbelt av blodförtunnande medel som kan ge blödningar.

- Vi vill höja en varningsflagga, säger Cecilia Bernsten, chef för socialstyrelsens läkemedelsenhet.

I morse överlämnade socialstyrelsen en rapport till regeringen om farliga läkemedelskombinationer som skrivs ut till patienter.

Socialstyrelsen har gått igenom nära 900 000 recept som skrevs ut i september förra året, och kom fram till att 600 receptinnehöll kombinationer som var farliga, som helt bör undvikas eller som kräver att doseringen anpassas, skriver tidningen Dagens Medicin.

- Resultatet visar på behov av bättre förskrivare och bättre hantering på apoteken, säger Cecilia Bernsten till Aftonbladet.se.

En åtgärd kan vara att läkaren i sin dator har ett varningssystem som larmar när farliga läkemedelskombinationer skrivs ut.

- Det finns i dag men borde användas oftare, dessutom finns olämpliga kombinationer listade i FASS, säger Cecilia Bernsten.

De vanligaste farliga läkemedelskombinationer är de båda blodförtunnande preparaten Warfarin och lågdos ASA 343, följt av Warfarin och NSAID 168 och 8.

- Vi vet ju inte om läkaren kanske skrivit ut preparat som ska användas efter varandra och inte tillsammans, och talat om detta för patienten, säger Cecilia Bernsten.

Kan inte spåra patienter

Socialstyrelsen kan inte spåra vilka patienter som fått de farliga kombinationerna eller vilka läkare som gjort detta.

- Jag blev förvånad över att det var så många recept som innehöll farliga kombinationer. Men det finns ett jättemörkertal just för att vi inte kan spåra patienterna och deras tidigare läkemedelsanvändning, säger Cecilia Bernsten.

- Enligt vår bedömning krävs bättre uppmärksamhet från läkare som skriver ut recept och från apotekspersonal på patienternas tidigare läkemedelsanvändning.

Inga-Lill Hagberg