Drick vin - lev längre

Vindrickare lever längre än nykterister

NYHETER

Vindrickare lever längre än nykterister.

En halv flaska vin per vecka halverar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar.

- Det verkar som om vindrickare lever ett hälsosammare liv än andra, säger Holger Theobald, läkare och forskare.

Ständigt diskuteras nyttan kontra farligheten med alkohol.

Måttlighet är bäst - och allra bäst om man är måttlig med vin.

Vin är den mest hälsosamma alkoholdrycken, enligt avhandlingen "Alkoholkonsumtionens effekter på hälsa och dödlighet" av Holger Theobald som läggs fram i morgon.

- Man kunde se en stor skillnad mellan personer som dricker öl och sprit och på vinkonsumenter, säger Holger Theobald som kartlagt alkoholens effekter.

Han har jämfört resultaten i flera olika undersökningar, i en undersökning från 1967 svarade över 32 000 stockholmare som svarade på en enkät om sin hälsa och alkoholvanor och de har nu följts upp i patientregister, cancer- och dödsorsaksregister.

I den andra undersökningen av levnadsförhållanden från 1996 och 1997 svarade 11 000 svenskar från hela landet på frågor om bland annat alkoholvanor.

En halv flaska vin i veckan

När forskarna jämförde socialgrupp, ålder, kön rökning eller total alkoholkonsumtion förändrades inte resultatet.

Resultatet var entydigt - svenskar som dricker måttligt, en halv flaska vin i veckan, halverar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, jämfört med dem som hellre dricker öl och sprit.

Det är alltså inte alkohol i sig som är nyttig för hälsan utan just vin.

- Det finns ett samband mellan vin och hälsa. Vin innehåller antioxidanter som ger en kärlskyddande effekt och dessutom påverkar blodfetterna. Anti-oxidanter finns också i frukt och grönt, säger Holger Theobald.

Men omättliga mängder vin är inte att rekommendera

- Dricker man mer än en halv flaska vin i veckan finns en risk för förhöjd dödlighet.

Men lagom är bäst, nykterister är inte de som lever längst.

- De som dricker vin måttligt lever längre än de som blivit nykterister på senare år, säger Holger Theobald.

Han hävdar att vinet är en slags markör på en livsstil, personen lever sunt, äter bra och motionerar.

- Motion är viktigt. Ska man välja mellan vin eller konditionsträning för att få en bättre hälsa så är motion outstanding, säger Holger Theobald.

Inga-Lill Hagberg