Göran Persson lovar höjd a-kassa

”Vi höjer den 1 juli”

NYHETER

STOCKHOLM

Ersättningarna i a-kassan måste höjas för att rädda tilltron till välfärden. Det anser LO och kräver bland annat att taket ska höjas med 200 kronor per dag.

- Vi har lovat höja den 1 juli och det ska vi hålla, svarar statsminister Göran Persson.

Men i det förslag regeringen lade i riksdagen i höstas fanns det inga belopp specificerade. Det sades bara att taket ska höjas i

två steg, den 1 juli i år och den 1 januari nästa år, och att ersättningen ska kunna vara högre de första hundra dagarnas

arbetslöshet.

- Nej, men vi kommer att göra det vi lovat på den punkten, sade Persson till journalister efter riksdagens frågestund och

nämnde hundra kronor per steg.

Persson borde veta eftersom det var han som på LO-kongressen i höstas lovade en takhöjning med hundra kronor den 1 juli i år

och vid årsskiftet, till 780 kronor per dag.

Att arbetslöshetsförsäkringen ger ett bra skydd vid arbetslöshet är oerhört viktigt, inte bara för de arbetslösa, hävdar LO. Den

minskar inkomstklyftor och ger trygghet.

Men försäkringen börjar förlora den roll den haft, hävdar LO. Och när den blir sämre skaffar sig de som har råd egna

tilläggsförsäkringar och tilltron till det allmänna systemet rasar.

Allt färre får de utlovade 80 procenten av lönen när de blir arbetslösa. Det beror på att ersättningen inte längre räknas upp i takt

med lönerna och att det finns ett tak i försäkringen på 580 kronor om dagen. Taket, som inte ändrats sedan 1997, gör att alla som

tjänar mer än cirka 16 000 kronor får mindre än 80 procent om de blir utan arbete.

En av tio får 80 procent

Höjs inte taket kommer, enligt LO, 90 procent av alla heltidsarbetande LO-medlemmar nästa år ha en a-kassa som är mindre

än 80 procent.

För manliga tjänstemän skulle ersättningen nästa år motsvara i genomsnitt 45 procent av inkomsten, för manliga arbetare 66

procent.

LO kräver inför regeringens förhandlingar om vårbudgeten att löftena om en höjning av taket till 780 kronor hålls.

- Vi litar på Göran Persson, men han ska ju förhandla med andra partier också, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Men LO, TCO och Saco är mycket kritiska till att ersättningen bara ska vara högre än 580 kronor de första hundra dagarna. Det

innebär att långtidsarbetslösa inte får mer pengar.

Starka reaktioner

Wanja Lundby-Wedin tror att reaktionerna blir starka när detta går upp för de arbetslösa.

- Det är lite synd att man snubblar till och lägger ett förslag som riskerar att ta undan allt det som är bra med en höjning. Jag

hoppas att regeringen tänker om.

LO vill att regeringen ger besked om att ersättningen ska skrivas upp automatiskt, i takt med lönerna, varje år. Och på sikt

måste arbetslöshetsförsäkringen jämställas med sjuk- och föräldraförsäkringen, där högsta dagpenning är 840 kronor.

LO vill höja den lägsta ersättningen i a-kassan från 240 till 340 kronor om dagen och göra det lättare för visstidsanställda,

invandrare och ungdomar att komma med i a-kassan. Det kan ske genom att villkoren för inträde ändras.

TT