Svårt att ställa diplomater inför rätta

NYHETER

Den utländska ambassadpersonalen i Sverige har en omfattande diplomatisk immunitet.

Inte ens för grova brott är det säkert att en diplomat kan åtalas och straffas i Sverige.

– Vi har fyra nivåer på hur vi hanterar situationer där utländsk diplomatpersonal beter sig olämpligt, men det är svårt att ställa dem inför rätta, säger Boel Evander, biträdande protokollchef på utrikesdepartementet, UD.

Den diplomatiska immuniteten som gör det svårt att straffa diplomater regleras i Wienkonventionen. Ambassadörerna och diplomaterna har både civil- och straffrättslig immunitet. Såväl i som utanför tjänsten. Diplomaters familjemedlemmar skyddas av samma immunitet. De kan inte åtalas eller dömas för brott.

Enda undantaget är om deras hemland häver deras diplomatstatus.

När personer med immunitet begår brott eller andra olämpliga handlingar har UD fyra vägar att gå:

Vid lindriga förseelser skickar UD polisrapport för kännedom till ambassaden.

Vid lindrigare brott som snatterier kallas andremannen eller kanslichefen på ambassaden upp till UD och uppmärksammas på det ”opassande” i vad som hänt.

Vid allvarligare händelser kallas ambassadören upp till UD.

UD uppmanar personen att omedelbart lämna landet.

Zendry Svärdkrona

ARTIKELN HANDLAR OM