Skuldsatta unga fattigast i landet

Äldre med besparingar och betalda lån är rikast

NYHETER

Var tredje svensk har antingen noll kronor i nettoförmögenhet - eller skulder.

Den stora delen av befolkningen med privat pensionssparande har, redan innan pensionen, en betydligt större förmögenhet än andra.

Rikast i Sverige är 55-64-åringarna och de yngre pensionärerna.

Fattigast är ungdomarna.

Nordbanken har specialstuderat Statistiska centralbyråns förmögenhetssiffror för 8 612 854 svenskar i 4 709 601 hushåll - ensamstående eller sammanboende år 1997.

1 318 281 personer äger inte en krona sedan skulderna är avdragna.

1 094 980 personer har nettoskulder på 1-100 000 kronor.

541 951 personer har skulder på över 100 000 kronor.

Å andra sidan.

95 858 personer har nettotillgångar på 900 000-1 miljon kronor.

530 253 personer har mellan 1 och 5 miljoner kronor.

27 584 personer har över fem miljoner kronor i nettoförmögenhet.

Alla som har hus eller bostadsrätter i storstäderna har sett sin förmögenhet öka snabbt de senare åren medan exempelvis aktier ökar lika mycket var man än bor. Mycket intressanta är siffrorna på dem som har ett eget pensionssparande.

34 procent av 55-64-åringar med ett sådant sparande var i snitt 385 000 kronor rikare än de som inte pensionssparade privat.

Stockholmarna är rikast

Motsvarande siffror för 45-54-åringar var 250 000 kronor och för 35-44-åringar 160 000 kronor.

Stockholmarna är rikast i Sverige, 200 000 kronor mer i snitt per hushåll än göteborgarna som i sin tur ligger 50 000 kronor över övriga större städer.

Medelinkomsten för män var 1997 188 000 kronor och för kvinnor 129 000 kronor. Barn och pensionärer inräknade. Den grupp som är rikast i Sverige är 55-64-åringarna. De har betalt ner sina skulder och sett sina värden öka. 83 procent av alla personer i åldersgruppen har en nettoförmögenhet på i snitt 973 000 kronor. I snitt äger varje svenskt hushåll en nettoförmögenhet på 466 000 kronor, men många svenskar skulle vara glada över att se en enda av de tusenlapparna. Och eftersom förmögenheterna är så ojämnt fördelade så är egentligen "medelsvenssons" nettoförmögenhet bara 114 000 kronor, enligt statistikerna.

– Det är naturligt att vara skuldsatt i yngre år när man investerar i utbildning och bostad. Sedan amorterar man ner och investerar igen - den här gången i pensionen, säger Nordbankens chefsekonom Olle Djerf.

Bengt Michanek