Sjuka mer ”värda” än de arbetslösa

Personer utan jobb riskerar att bli den nya ekonomiska underklassen

NYHETER

I Sverige är det skillnad mellan folk och folk. Sämst är det att vara arbetslös.

Då är man värd 260 kronor mindre om dagen än om man blir sjuk.

Striden om fördelningen av de nya pengarna i regeringens vårbudget har börjat. Göran Persson vill förbättra sjukförsäkringen. Ingela Thalén tycker att bidragsförskottet ska höjas. Åtskilliga kommunalpolitiker kräver pengar för att fylla igen hålen i vägarna.

LO, med Wanja Lundby-Wedin i spetsen, lade i går fram sitt främsta krav - mer pengar till de arbetslösa. Det är lätt att instämma. De 323 000 personer som går utan jobb håller raskt på att bli Sveriges ekonomiska underklass.

Ersättningen har bara höjts marginellt sedan 1993. Under tiden har har reallönerna ökat kraftigt. Skillnaden mellan lön och a-kassa har alltså ökat kraftigt.

För åtta år sedan var ersättningen 90 procent av lönen. I dag är den i genomsnitt 59 procent av inkomsten.

Stödbehövande i två klasser

Nio av tio heltidsanställda får inte den a-kassa de förespeglats om de blir utan jobb. Ersättningen blir lägre än 80 procent av lönen. För sjukförsäkringen är motsvarande siffra 36 procent.

Det märkliga är att människor i behov av stöd från allmänna försäkringar delats in i två klasser. Arbetslösa - och andra.

Det är definitivt mycket finare att vara "andra" än att vara arbetslös. I sjukförsäkringen är det en karensdag. I den försäkring som betalar ersättning för föräldrar som är hemma med sina sjuka barn finns ingen. I a-kassan är det fem karensdagar.

I sjukförsäkringen är den högsta dagpenningen 840 kronor. Samma belopp gäller i föräldraförsäkringen. I a-kassan är högsta dagpenning 580 kronor per dag.

Skillnaden, 260 kronor, är en värdering som samhället har gjort. Den är entydig och mycket svår att missförstå. Den som inte har något jobb är mindre värd än den som är borta från jobbet på grund av sjukdom.

Persson lovade en förändring

LO:s chefsekonom Dan Andersson anser att detta är en av förklaringarna till att socialdemokraterna har så låga opinionssiffror. Tillsammans med sina samarbetspartier har de helt enkelt lagt pengarna på andra än på de arbetslösa. Den prioriteringen har folk både förstått och dragit slutsats av.

I riksdagens frågestund i går utlovade Göran Persson förändringar. Däremot kunde han inte specificera någon tidpunkt.

Lena Mellin