Spridningen av hiv ökar

32 smittade hittills i år

NYHETER

Spridningen av hiv tar fart igen i Sverige.

Precis som de sexuellt överförbara sjukdomarna gonorré, klamydia och syfilis.

- Trenden tyder på att sexvanorna ändrats och det är oroande, säger Torsten Berglund, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

På senare år har smittspridningen av hiv legat på en låg nivå, och under 1999 noterades den lägsta siffran för diagnostiserade hiv-smittade sedan statsistiken började föras 1985.

Massiva informationskampanjer gav resultat - många lärde sig hur man kan undvika att bli smittad.

Men någonting hände förra året, statistiken visar upp en markant ökning av smittade.

32 smittade hittills i år

Bara i januari i år har 32 personer fått det fruktansvärda beskedet att de drabbats av hiv.

Ökningen sker både bland homo- och heterosexuella och intravenösa missbrukare.

Av de 32 smittade var 13 heterosexuellt smittade, åtta män och fem kvinnor, 13 var homosexuellt smittade män, och fem personer hade smittats på intravenös väg. Det har inte gått att spåra smittvägen på en person.

Siffran kan jämföras med samma period förra året då inte ens hälften så många fick hiv-diagnosen. Under januari 2000 fick 14 personer beskedet att de är hiv-positiva och i januari 1999 rapporterades 20 nya fall.

- Detta är oroande, och kanske framför allt att också andra sexuelllt överförbara sjukdomar också ökar, säger Torsten Berglund.

- Det går inte att komma ifrån att de smittar på samma sätt, med oskyddat sex, och man smittas lättare av hiv om man dessutom har en annan venerisk sjukdom trots att man kanske inte ens upptäckt den själv.

Färre använder kondom

Kondomanvändningen har sjunkit på senare tid.

- Hiv uppfattas inte längre som ett stort hot, det är inte som på 1980- och 90-talen längre. Det finns också nya effektiva bromsmediciner, säger Torsten Berglund.

Den unga generation har inte 1980-talets hiv-skräck och har därför inte samma respekt för sjukdomen, tror Torsten Berglund.

- Det är 20 år sedan vi kunde läsa om den nya mystiska sjukdom som rapporterades från USA, sådana rapporter kommer inte i dag. Att de omskrivna hiv-männen inte har smittat hundratals partners har också lett till en avtrubbning.

- Ju osynligare sjukdomen blir ju mindre tar vi det på allvar.

Men myndigheterna som ansvarar för folkhälsan tar de nya siffrorna på största allvar.

I nästa vecka ska folkhälsoinstitutet, socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet träffas för att diskutera de nya alarmerande siffrorna och vad man kan göra för att hindra spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Framför allt ökar både gonorré och syfilis bland män som har sex med män.

”Anledning till oro”

- Det finns all anledning att vara orolig. Vi inrättade en gemensam arbetsgrupp som arbetar med information om just hiv/aids vid årsskiftet så att vi drar år samma håll, säger Gunnar Ågren, generaldirektör vid folkhälsoinstitutet.

I år har 65 miljoner av Folkhälsoinstitutets budget öronmärkts till infomation om hiv och aids.

- Om hiv-diagnoserna fortsätter att öka måste vi se över vårt jobb och värdera vart vi ska sätta in mer insatser, säger Gunnar Ågren.

Han nämner de homo- och bisexuella männen som en grupp som är särskilt svårt att nå med information.

- Jag är säker på att om informationenen gått fram skulle många hiv-fall ha kunnat undvikas.

Inga-Lill Hagberg