”Man dör när Gud vill”

Abd al Haqq Kielan, imam

NYHETER
Abd al Haqq Kielan.

Hur bearbetar man sorg?

- Om man är troende muslim, om man accepterar Koranen, så tror man att man dör när Gud vill. Några dagar fram till begravningen kan man läsa koranen, sen är det dags att gå vidare. Men vi accepterar att kvinnor kan få sörja i flera månader efter sin man.

- Det finns inget som heter att ”någon dog i onödan”. Det är fruktansvärda illusioner. Ingen människa kan dö om det inte är skrivet så.

Finns liv efter döden?

- Livet här är tillfälligt, kort, slutar med att man dör. Det får man väl acceptera. I livet efter detta kommer man till paradiset. Det är det allt går ut på. I paradiset träffar dem man förlorat igen.