”Det gäller att vara öppen”

AnnBritt Grünevald, ordförande för Kvinnoforum och före detta fängelsedirektör

NYHETER

Hur bearbetar man sorg?

– Man släpper fram sina känslor så långt man nånsin kan. För mig det är väldigt viktigt, och det tror jag gäller alla människor, att vara öppen så att man talar om sina känslor. Och att omgivningen orkar lyssna. Att tala om det gång på gång, på gång, och att tillåta obehagliga känslor.

Finns det liv efter döden?

– Det beror på vad man menar med liv. Energin är ju oförstörbar. Även om vi bränner kroppen, så finns ju vår varelse kvar i evig tid i form av energi. Vad det innebär vet inte jag. Sen finns vi ju givetvis kvar som personer så länge någon vi mött lever.