Äldre pensionärer tvingas lita på de anhöriga

Knappt hälften får den hjälp som de behöver av kommunen

NYHETER

Hälften av pensionärerna över 75 år får inte den hjälp de behöver.

Komunernas nedskärningar har lett till att flera anhöriga får ta hand om sina gamla.

- Tröskeln för att komma in i systemet har blivit högre, säger Lennarth Johansson på socialstyrelsen.

Situationen för de äldre har hårdnat.

Fler är i behov av hjälp med städning, matlagning och inköp än tidigare. Men knappt hälften, 44 procent, får verkligen den hjälp som de behöver.

- Vården om de gamla har inte ökat i samma takt som behoven, det blir ett gap mellan behov och faktisk hjälp som de anhöriga tvingas fylla, säger Lennarth Johansson, projektledare på socialstyrelsens äldreenhet.

Socialstyrelsen har undersökt hur äldre männniskor har det i sin vardag., och Aftonbladets nättidning har tagit del av undersökningen.

Nedslående resultat

Förra våren intervjuades 1 500 pensionärer över 75 år som bor kvar i sitt hem, och uppgifterna har jämförts med en likadan undersökning som gjordes 1994.

Resultatet är nedslående.

De äldre blir allt fler, i dag finns det en och en halv miljon svenskar över 65 år men myndigheterna satsar inte på vården i samma utsträckning.

Av åldespensionärerna bor 116 000 på vårdhem och 129 000 behöver hjälp med sina vardagssysslor i sitt hem.

- Kommunerna prioriterar servicen till de äldre som behöver mest hjälp, men var femte av dem som får hjälp skulle behöva mer, de andra får plocka fram den egna plånboken för att få hjälp med vardagssysslorna eller lita till anhörigas välvilja, säger Lennarth Johansson.

Men alla pensionärer har inte så gott ställt att ekonomin tillåter privat hemhjälp.

Inte råd med tandläkare

Undersökningen visar att var tjugonde pensionär över 75 år inte ens har råd att gå till tandläkaren.

I dag får var tredje pensionär över 75 år hjälp av en anhörig, eller 36 procent, enligt undersökningen.

För sex år sedan var siffran 28 procent.

Andelen som bara har kommunal hemhjälp har minskat från elva till åtta procent.

- Det är inte alltid som de anhöriga kan hjälpa till, eller som de äldre själva vill "bli omhändertagna" av barnen eller grannarna, säger Lennarth Johansson.

Det är framför allt utanför storstäderna som de anhöriga tar hand om sina gamla.

- Anhöriga i storstäder fungerar mer som "advokater" till de anhöriga och ringer och ställer krav hos myndigheterna. På landsbygden tar de anhöriga hand om problemen själva, säger Lennarth Johansson.

Inga-Lill Hagberg