”Nu får du passa dig, Persson”

Birgitta Dahl vill ge riksdagens ledamöter mer makt

NYHETER

Passa dig, Göran Persson!

Riksdagens talman Birgitta Dahl vässar klorna och tänker skaffa mer makt. Till sig och till riksdagens ledamöter.

Förlorare är regeringen.

Nu får du passa dig, Persson

När Göran Persson var ny som statsminister hävdade han att riksdagen var centrum för folkstyret. Där skulle allt intressant presenteras och diskuteras.

Så har det givetvis inte blivit. Felet är delvis riksdagens eget. Det sprakar inte direkt av aktivitet och förändringslusta bakom de tunga entrédörrarna. Stämningen kan snarast beskrivas som lite trött.

Men nu ska det bli ändring. Verktyget är en utredning som letts av talman Birgitta Dahl och som presenterades igår. Reservationerna är få, förslagen har alltså stora förutsättningar att förverkligas efter valet nästa år.

Upp ur budgetträsket. I mitten av 1990-talet förändrades budgetordningen.

I stället för en budget i januari skulle regeringen presentera en principiellt hållen flerårsbudget i april. Och en detaljerad budget för nästa år i september.

Alternativen mer fullödiga

Det har inte blivit som det var tänkt. Tvärtom beskriver Birgitta Dahl riksdagens arbete som ett långdraget trampande i budgetträsket. Detaljerad vårbudget, detaljerad höstbudget och så alla motioner.

Nu måste regeringen disciplinera sig och återgå till ursprungstanken.

För att det ska fungera får oppositionspartierna mer pengar så att deras budgetalternativ blir mer fullödiga.

Ta kommandot. Riksdagens 349 ledamöter är politiker. Deras viktigaste uppgifter är att avspegla väljarnas åsikter, ta initiativ, kontrollera regeringen och att förutse problem innan de blir akuta. Dessutom ska riksdagen vara "en central debattarena".

Inte heller det fungerar som det ska. Riksdagsledamöterna har blivit en slags politiskt tillsatta tjänstemän som grottar ner sig i mer eller mindre ointressanta detaljer.

Också detta vill Birgitta Dahl ändra. Riksdagens utskott ska dels följa upp fattade beslut och kolla om det blev som det var tänkt. Men ledamöterna måste dessutom bli mer aktiva.

I dag nöjer sig riksdagen ofta med att reagera på regeringens förslag. Riksdagsutredningen vill att fokus vidgas, från det renodlade beslutsfattandet till egna utredningar och analyser.

Känn dig hotad, Persson

I dag dominerar regeringen, särskilt statsministern, den politiska debatten. Ibland på ett sätt som gränsar till det ohälsosamma.

Förverkligas intentionerna i utredningen blir riksdagen en rival. Inte bara till medias strålkastare. Utan också till makten över den politiska dagordningen. Göran Persson har anledning att känna sig hotad.

Lena Mellin