En miljard - till företag som gick i stöpet

De statliga pengarna skulle skapa jobb i glesbygden

NYHETER

Under tio år betalade staten ut nära sju miljarder kronor i bidrag till mer än 3 000 företag.

Pengarna skulle skapa jobb i glesbygden.

En miljard gick till företag som senare gick i konkurs eller lades ned.

Aftonbladet har granskat vad som hände med de 6,9 miljarder kronor som staten betalade ut i så kallat regionalstöd under nittiotalet.

977 miljoner kronor - eller 14 procent - tillföll bolag som senare gick i konkurs eller likviderades - lades ned.

Totalt handlar det om 720 företag, visar statistik från verket för näringslivsutveckling, Nutek.

En liten del som återbetalas

Regionalstödet ska, enligt Nuteks egna direktiv, gå till verksamheter som bedöms bli lönsamma och varaktiga. Tanken med bidragen är att öka tillväxten och sysselsättningen i de olika regionerna.

Att var sjunde krona gått till företag som på ett eller annat sätt försvunnit bekymrar inte Nutek. Wilhelm von Seth, chef för verkets finansieringsenhet, säger:

- Det är inte så dåligt om en av sju satsningar misslyckas, så ser livet ut för oss. Och vi får inte glömma bort att vargavintern i den svenska ekonomin under nittiotalet medförde många konkurser.

- Dessutom kan pengarna uppnå sitt syfte även om företagen går omkull. Många företag som gör konkurs återuppstår.

Regionalstödet utgår oftast som bidrag, annars som förmånliga lån.

Om ett bolag går i konkurs har Nutek rätt att kräva tillbaka som mest 30 procent av pengarna. Men i verkligheten återbetalas mindre än så.

- Det är en mycket liten del, cirka 20 till 30 miljoner om året. Pengar som betalats ut till ett företag som går omkull betraktas som förlorade, säger Wilhelm von Seth.

"En svår balansgång"

Biträdande näringsminister Ulrica Messing är ansvarigt statsråd för regionalpolitik. Hon säger om Aftonbladets genomgång:

- Det är en hög andel som går till konkursföretag. Det är viktigt att fundera över hur de olika stöden kan utvecklas.

- Pengarna ska inte gå till företag som är beroende av stöd för att hålla sig vid liv. Det måste finnas en bärande idé från början.

Regeringen sammanställer just nu omkring 200 remissvar på den regionalpolitiska utredningen. I höst läggs en proposition till riksdagen.

- Det är möjligt med nya direktiv till hur stödet ska betalas ut, vi ser just nu över hela regionalpolitiken, säger Ulrica Messing.

- Samtidigt finns det en risk i allt företagande. Det är en svår balansgång.

Hans Österman