Brottslingar fick medborgarskap

Anställda på Migrationsverket tagna ur tjänst

NYHETER

NORRKÖPING

Två tjänstemän på Migrationsverket är sedan en vecka tagna ur tjänst, misstänkta för oegentligheter i samband med att de beviljat svensk medborgarskap för två personer.

Stämningen på verket är tryckt, och på måndagen överlämnades en ansökan om åtal mot de båda tjänstemännen.

Det var i mitten av december som ledningen för Migrationsverket fattade misstankar mot två tjänsteman angående beviljandet av svenskt medborgarskap för två personer.

- Genom en internundersökning kom vi fram till att de två tjänstemännen förmodligen inte följt lag och gällande praxis i hanteringen av de här ärendena, säger tillförordnade regiondirektör Christina Hedengrahn-Ahlvin till TT på måndagen, och berättar samtidigt att verket under måndagen skulle lämna in en åtalsanmälan mot de två till åklagarmyndigheten i Norrköping.

- Att vi väljer att vända oss direkt till åklagaren innebär egentligen bara att hanteringen går något snabbare än om vi hade valt att via polisanmälan.

Prövas i veckan

Misstanken gäller bland annat att tjänstemännen beviljade medborgarskap för två personer med brottslig bakgrund. Vad för slags, eller vilken typ av brottslighet det rör sig om vill Christina Hedengrahn-Ahlvin gå in på.

Förutom åklagarens undersökning, kommer verkets egen personalansvarsnämnd att ta upp ärendet till prövning under den kommande veckan.

- För personalansvarsnämnden handlar det inte om innehållet i de fel som möjligen är begångna, utan den ska behandla hur vi hanterar våra tjänstemän under utredningsfasen.

Båda är sedan en vecka tillbaka tillfälligt försatta ur tjänst, som den formella termen lyder. Och båda har, enligt Christina Hedengrahn-Ahlvin, lång erfarenhet av sina jobb. Några direkta misstankar om att de skulle ha tagit emot pengar i utbyte mot medborgarskap finns dock inte.

- Nej, det finns inga konkreta sådana misstankar och jag kan inte gå in på de delarna eftersom det hör till den interna utredningen. Men det finns inget påtagligt i den vägen.

Dämpad stämning

Stämningen på Migrationsverket är mycket dämpad, berättar Hedengrahn-Ahlvin.

- Ja, det är tryckt förstås, och jag tycker att det här känns oerhört påfrestande. Det är naturligtvis arbetsamt att behöva jobba med den här typen av åtgärder överhuvudtaget, men det som jag tycker är mest allvarligt är verkets rykte och legitimitet och vad det här ger för effekter ute i samhället om vårt arbetssätt. Det känns inte bra, för det ska gå att lita på oss till 110 procent, säger hon.

- Dessvärre är det väl så att sådana här saker kan inträffa och man kan inte gardera sig mot allt.

Ingrid Dahlbäck/TT