De lever på bidrag - och ölsmuggling

NYHETER

HELSINGBORG

Sjukpensionärer, arbetslösa och bidragstagare används i den jättelika ölsmugglingen över Öresund.

De kan tjäna upp mot 30 000 kronor skattefritt i månaden – och riskerar inga straff.

Den kallas myrtrafiken - den enorma mängden av färjepassagerare som varje dag kommer från Helsingborg överlastade med ölbackar.

– Trafiken kan pågå dygnet runt. Kurirerna hämtar sprit och öl i Danmark, lämnar över det till en mottagare i Helsingborg och återvänder sedan till Danmark med nästa färja för att hämta mer, berättar Lennart Persson, chef för tullens gränsskydd.

Smugglingen är välplanerad. Organisatörerna köper billig öl i Tyskland som de sedan kör upp till Helsingör. För att inte åka fast i tullen låter de sina kurirer åka över till Sverige med lagliga ransoner.

– Vi har sett hur de lastar av ölen på lastbilar som står parkerade utanför färjeterminalen, säger Lennart Persson.

Tullen vet vilka kurirerna är, 30-40 personer är välbekanta, men kan inte komma åt dem eftersom de inte begår något olagligt.

Trafiken fortsätter

Just nu pågår några utredningar mot misstänkta organisatörer, men trafiken fortsätter ändå i oförminskad skala.

Mottagarna övervakar smuggelleden. Det fick en reporter på Radio Malmöhus erfara när han försökte prata med några kurirer för en vecka sedan.

När han visade för stort intresse för dem blev han hotad av en man som väntade vid färjeterminalen.

Per-Ola Ohlsson