”Vi har inte råd att fira sportlov”

Tre av fem nätläsare stannar hemma

NYHETER

Semester har blivit lyx.

Tre av fem nätläsare svarar att de stannar hemma under sportlovet.

– Vi ser vi väldigt tydligt att semester är en klassfråga. Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar så att barnen får komma ut ändå, säger Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande till Aftonbladets nätupplaga.

Sportlovet kan vara en möjlighet att åka skidor, sola och komma bort från den gamla invanda miljön. Men semester börjar alltmer bli ett privilegium för de välbeställda, något som bekymrar LO:s ordförande:

–  Om man tittar på inkomstutvecklingen bland våra medlemmar under 90-talet så är kan allt färre ensamstående åka på semester, säger Wanja Lundby-Wedin.

Allt sämre ekonomi

Allt sämre ekonomi i kombination med en snävare kommunbudget ger dåliga förutsättningar.

– Har man inte råd att åka bort betyder det ännu mer att kommunen har en verksamhet som gör att barnen får uppleva saker som de kan berätta om efter lovet. Tyvärr har kommunerna dragit ner på sådant som ger barn möjligheter att till exempel åka skidor eller på äventyrsbad. Att överhuvudtaget göra något som ger en dimension utöver att sova länge på morgnarna, säger Wanja Lundby-Wedin.

Värst för ensamstående

I somras skrev Wanja Lundby Wedin tillsammans med politikern Monica Green en debattartikel i Aftonbladet där de betonade barn och ungdomars rätt till semester. Då gällde det i första hand sommarsemester men problemet är lika aktuellt under sportlovet, då många åker till fjällvärlden eller utomlands för att ladda batterierna.

– Att åka någonstans på sportlovet har haussats upp mycket på senare tid, den gängse bilden är att man ska resa bort. Men de som har störst svårighet att resa på semester under sommaren har det i ännu högre grad till sportlovet - det vill säga de ensamstående, säger Wanja Lundby-Wedin.

Svenska folkets semestervanor ser något bättre ut år 2000 jämfört med 1997 visar LO:s mätningar. Troligen beror det på en minskad arbetslöshet. Men det är inte gott nog.

Svårt få ledigt

– Det är fortfarande klassmässigt indelat . Även om man har ekonomi att resa bort så har de som jobbar inom vården betydligt svårare att få ledigt än en tjänsteman har, säger Wanja Lundby-Wedin.

På Aftonbladets nätupplaga svarar 63,2 procent av 6867 svarande att de stannar hemma trots olika alternativ på semesterorter.

Lösningen ligger enligt Wanja-Lundby Wedin hos kommunerna. De har ett ansvar att ta vid där föräldraförmågan brister.

Hur ska det gå till rent praktiskt, resurserna minskar ju?

– Det handlar om vad man tycker är viktigt att satsa på. Det är samhällets uppgift när det gäller välfärd i vid mening att satsa på barnen när det gäller bra skolor, fritids, barnbidrag och inte minst när det gäller aktiviteter, säger hon.

I ett större perspektiv handlar det om ett samhällsansvar, att inte barnen blir lidande:

– Det gäller naturligtvis att få en utjämning när det gäller inkomstskillnader på lång sikt. När det klarats av så har kommunen ett stort ansvar, säger hon.

Vad betyder det för en familj att inte kunna åka på semester?

– Barn kan nog skämmas lite grann och undvika att prata med kompisar om vad de gjort på lovet. Föräldrarna? Det vet väl alla föräldrar att det finns inget som är så roligt som att ge sina barn lite extra. Hos de som inte kan det växer frustrationen.

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM