Allt större risk för industrispionage

”Man kan bli utkonkurrerad utan att begripa varför”

NYHETER

Hårdare konkurrens och nya strukturer i näringslivet har gjort att industrispionaget ökat de senaste åren.

Det säger säkerhetsexperten Tommy Svensson i Näringslivets säkerhetsdelegation.

- Det finns många indikationer på det. Företagen har all anledning att skydda sin information och sin verksamhet, säger han.

Tommy Svensson är säkerhets- och IT-expert på Svenska Arbetsgivareföreningen, Saf. Han är Safs ansvarige för Näringslivets säkerhetsdelegation, ett nätverk som arbetar med säkerhetsfrågor inom näringslivet.

Delegationen har funnits sedan 60-talet och omfattar idag ett 1000-tal personer med säkerhetsansvar på sammanlagt 600 svenska företag - allt från småföretag till de riktigt stora försvarsindustrierna.

Ökat i omfattning

Och enligt Tommy Svensson råder det inget tvivel om att industrispionaget ökat i omfattning de senaste åren.

- Det visar bland annat Säppos årsredovisning, säger han.

- Exponeringen med IT-användning har ökat. Dessutom har företagen blivit mer och mer inblandade i olika nätverkslösningar där man har ett nära beroende av att utbyta information med andra.

De nya strukturerna i näringslivet medför att ett företag inte längre är en sluten enhet, utan har en mängd beroendeförhållanden med underleverantörer. Och ju fler som delar informationen desto större är risken att känsliga uppgifter läcker ut - eller i värsta fall stjäls.

Stort mörkertal

Men det är svårt att uppskatta hur omfattande insustrispionaget är. Mörkertalet är stort . Och det handlar inte längre om att stjäla hemliga ritningar och nya konstruktioner. Idag kan ett kundregister eller prisuppgifter vara minst lika värdefulla för en konkurrent.

- Det mer vardagliga missbruket av företagshemligheter är inte alls ovanligt. Men man kan inte ens räkna med att den som blir utsatt för ett industrispionage kommer att få veta det. Man kanske helt enkelt blir utkonkurrerad utan att begripa varför.

Stor risk även för småföretag

Och det är inte enbart storföretagen som drabbas, säger Tommy Svensson.

- Ett stort företag kanske inte har så många konkurrenter, men ett medelstort företag kan ju har oändligt många konkurrenter som kan ha nytta av kundregister eller rabattsatser eller sånt.

Säkerhetsdelegationen arbetar med att främja medvetenheten om de här säkerhetsriskerna. Men spionage och läckage av hemlig företagsinformation kommer alltid att förekomma, säger han.

- Det handlar om att bedriva säkerhetsarbetet på ett lönsamt sätt - inte att till varje pris skydda sig. Man ska bara skydda sig så länge det är lönsamt.

Fredrik Rundkvist