Filmchefen tar avstånd från Pål Hollender

TV3 planerar uppföljning om Lettland

NYHETER

Svenska Filminstitutet tog i går avstånd från filmen ”Buy Bye Beauty” - på direkt uppmaning från svenska ambassaden i Lettland.

– Vi blev upplysta om ett informationsbehov, säger institutets vd Åse Kleveland.

Pål Hollenders dokumentär ”Buy Bye Beauty” handlar om sexhandeln i Riga och finansierades av Svenska Filminstitutet.

I går tog dess vd Åse Kleveland sin hand från filmen i ett pressmeddelande:

– Svenska Filminstitutet beklagar djupt de reaktioner filmen väckt i Lettland och tar avstånd från all felaktig beskrivning av situationen i Lettland och det sätt på vilken filmen producerats.

Kleveland utvecklade senare sitt resonemang:

– Pål Hollender utnyttjade de medverkande kvinnorna när han hade sex med dem. Ändamålet helgar inte medlen.

TV 3 planerar uppföljare

Varför skickade du ut pressmeddelandet?

– En tjänsteman på den svenska ambassaden i Riga uppmanade oss att göra ett uttalande.

Ska Filminstitutet handla efter utrikesdepartementets direktiv?

– Nej, men det fanns ett behov om att informera den lettiska allmänheten om vår roll, att tilldelningen av pengar till enskilda filmer inte sker med statens inblandning.

I går reste TV 3:s programchef Staffan Erfors till Riga.

Han träffade parlamentsledamöter och höll senare en presskonferens.

Erfors avslöjade också att TV 3 överväger en uppföljare som ska korrigera påstådda felaktigheter i Pål Hollenders film.

– Det vore ett lämpligt journalistiskt uppdrag för ”Folkhemmet”, säger Staffan Erfors.

Hans Österman

ARTIKELN HANDLAR OM